Hvordan giver man bedst borgere i botilbud det mest virksomme tilbud? Det er fokus for et inspirationskatalog, som VIVE har udarbejdet på initiativ af Kommunernes Landsforening og Socialpædagogernes Landsforbund. På denne side kan du downloade kataloget og finde værktøjer og film, der kan inspirere i arbejdet med at bruge forskningsviden i praksis.

Læs inspirationskataloget

I inspirationskataloget kan du finde eksempler på, hvordan ledere og medarbejdere i botilbud kan arbejde med at opsøge forskningsbaseret viden og omsætte den til konkrete tiltag.

Få inspiration og overblik

Få et hurtigt overblik over hovedpointerne i inspirationskataloget – og find materiale, som du kan bruge til selv at præsentere indholdet for andre.

Få værktøjer i e-læringsmodul

I Socialstyrelsens e-læringsmodul kan du bl.a. få hjælp til at tilrettelægge en refleksionsproces og teste, hvor jeres tilbud har sine styrker og udviklingspotentialer.

Se film fra bosteder

I filmene her på siden kan du se, hvordan to bosteder arbejder med at omsætte teori til praksis i deres valgte tilgang. På bostedet Bo og Naboskab Vordingborg-Møn arbejder man ud fra en neuropædagogisk tilgang, mens man på bostedet Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang. Filmene er produceret af Aagaard Medier for Socialpædagogernes Landsforbund.

Bo og Naboskab Vordingborg-Møn

Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk