RSS Seneste udgivelser fra VIVE

 • Decomposing Cross-Country Differences in Skills: 10. juli 2017
  This paper performs multivariate analysis of skill differences in the Nordic countries as assessed by OECD’s PIACC survey of adults aged 16-65. We decompose the differences in average skills between Finland and each of the three Scandinavian countries into a component that is due to different skill levels in subgroups of the population and a […]
 • Discharge on the day of birth, parental response and health and schooling outcomes 4. juli 2017
  Exploiting the Danish rollout of same-day discharge policies, we find that treated newborns have a higher probability of hospital readmission in the first month after birth and a lower ninth grade GPA. The longer-run effect is driven by mothers who prior to the policy change would have been least likely to experience a same-day discharge. […]
 • Lean på hospitalet 1. juli 2017
  Mange offentlige organisationer anvender LEAN som strategi til at optimere og effektivisere processer og arbejdsgange. Men selv om anvendeligheden af Lean er slået fast de fleste steder, bliver Lean ved med at udfordre og skabe konflikt. Dette dilemma bliver belyst i denne rapport.
 • Effort-Reward Imbalance at Work and Incident Coronary Heart Disease 30. juni 2017
 • Socioøkonomisk udgiftsbehov i Halsnæs Kommune 29. juni 2017
  Analysen indeholder en afdækning af Halsnæs Kommunes socioøkonomiske udgiftsbehov på området for udsatte børn og unge. Resultaterne viser, at kommunen har et udgiftsbehov, der er mellem 11 og 13 procent større end det gennemsnitlige behov på landsplan. 
 • Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik 29. juni 2017
  Egedal Kommune har gunstige økonomiske grundvilkår, men de er mindre gunstige end tidligere. Inden for de givne økonomiske rammer har Egedal Kommune især prioriteret udgifterne til folkeskolen højt, mens udgifter til børnepasning og ældre omvendt er prioriteret relativt lavt.
 • Does Peacetime Military Service Affect Crime? 28. juni 2017
 • Model for koordinerende indsatsplaner og tilhørende koordinatorfunktioner 28. juni 2017
  Københavnske borgere, som både har en psykisk lidelse og et misbrug, er målgruppen for redskabet den koordinerende indsatsplan, der har til formål at koordinere behandlingen bedre. KORAs evaluering viser, at der er udarbejdet koordinerende indsatsplaner og høstet nyttige erfaringer til det videre arbejde med planerne. Samtidig er der identificeret en række grundlæggende udfordringer som kræver […]
 • Rehabilitering på ældreområdet 27. juni 2017
  Rehabilitering i hjemmeplejen har været på dagsorden i ti år. Dette litteraturreview peger på, at rehabilitering kan føre til økonomiske besparelser, men også at implementeringen af rehabilitering er en lang og omfattende proces. 
 • Dagtilbud med udvidede åbningstider - Et inspirationskatalog 27. juni 2017
  Kataloget beskriver fem konkrete tilbud med udvidede åbningstider, som er eksempler på, hvordan pasning om aftenen, natten og i weekender kan organiseres. Derudover beskriver kataloget to eksempler på, hvordan kommuner kan tilrettelægge alternativ pasning i forbindelse med lukkedage.
 • Rehabilitering på ældreområdet 26. juni 2017
  Rehabilitering er et begreb, der har fyldt meget på ældreområdet i de seneste år. Målet med rehabilitering er at støtte ældre med faldende funktionsevne til at genvinde funktionsevnen og opnå størst mulig grad af selvstændighed og livskvalitet.Rapporten præsenterer en evaluering af en model for rehabiliteringsforløb på ældreområdet, der er blevet udviklet af Sundhedsstyrelsen og afprøvet […]
 • Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter 26. juni 2017
  KORA har udarbejdet et nyt forslag til fordeling af Vordingborg Kommunes midler til specialundervisning. Forslaget tager højde for, at der er væsentlige forskelle i behovet for specialundervisning i kommunens forskellige skoledistrikter.
 • Konsekvenser af udlicitering for medarbejdere på rengøringsområdet 24. juni 2017
 • Sameness and difference, closeness and distance 23. juni 2017
 • Forebyggelse i et handicapperspektiv 23. juni 2017
  Der er generelt begrænset viden om, hvordan man kan undgå, at voksne med handicap får værre funktionsnedsættelser, eller at de får følgesygdomme. Der findes dog enkelte lovende indsatser med fokus på beskæftigelse eller sundhedsfremme. Det viser en litteraturgennemgang fra KORA.
 • Børn, der flygter alene 22. juni 2017
  Udviklingsprojektet ’Børn, der flygter alene’ skal hjælpe uledsagede flygtningebørn og unge ind i det danske samfund ved hjælp af blandt andet integrationsfamilier. KORAs evaluering viser, at der er gode perspektiver i projektet, og at børnene og de unge har gavn af det. Projektet kan dog fortsat udvikles på en række punkter.
 • Evaluering af Udviklingshospital Bornholm 22. juni 2017
  Som en del af forsøget med værdibaseret styring er Bornholms Hospital fritaget fra aktivitetsafregning i en treårig periode. KORA har evalueret forsøget efter et år, og evalueringen viser, at der er sket en opbremsning i aktivitetsstigningen fra 2015-2016, men at ledelsestilknytning, manglende klarhed, nye styringsmål og samtidige udviklingsprojekter har udfordret forankringen af forsøget. På denne […]
 • Pakkeforløb for kræft 22. juni 2017
  Der er stor opbakning til kræftpakkerne blandt medarbejdere på sygehusene. Men de har også forslag til forbedringer. Nogle ønsker for eksempel justeringer af grundmodellen for pakkeforløb, og nogle efterlyser tydeligere ledelse og bedre implementering af pakkeforløbene i praksis – særligt på tværs af sygehuse. Det viser en interviewundersøgelse, som KORA har foretaget for Sundhedsstyrelsen blandt […]
 • Nyttige erfaringer med samskabelse fra det boligsociale arbejde 20. juni 2017
  I socialt udsatte boligområder har man i mange år arbejdet med samskabelse. Man kan derfor med fordel kigge på erfaringerne herfra, skriver forfatterne i et indlæg i Altinget.
 • Sammensætning af arbejdskraft pg virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen 19. juni 2017

Ældre udgivelser

Du kan søge i udgivelser og finde ældre udgivelser på kora.dk og sfi.dk