RSS Seneste udgivelser fra VIVE

 • Progressionsmålinger på det specialiserede børn og unge-område 16. marts 2018
  VIVE har undersøgt, hvordan kommunerne anvender progressionsmålinger, når de sagsbehandler på området for socialt udsatte børn og unge. Undersøgelsen kigger også på, hvordan kommunerne anvender data fra målinger som beslutningsgrundlag i den overordnede ledelse og styring af området.     
 • Analyse af regionale og strukturelle elementer i udligningen 15. marts 2018
  I det danske udligningssystem indgår allerede kriterier, som skal repræsentere geografiske og regionale forholds betydning for udgiftsbehovet i kommunerne. Det gælder for eksempel geografisk afstand, lokal befolkningsudvikling eller regionalt arbejdsmarked. Men disse elementer indgår i højere grad i vores nabolandes udligningssystemer. 
 • Projekt Fællesskab & Frivillighed 14. marts 2018
  Dette evalueringsnotat har til formål at samle op på erfaringer og resultater af DAB’s udbredelse og forankring af projekt Fællesskab & Frivillighed. Tidligere er projektets pilotfase blevet evalueret, og der foreligger et notat ”Forsøg på at udvikle civilsamfundet i almene boliger – pilotfasen”DAB er lykkedes med at udbrede projekt Fællesskab & Frivillighed til boligafdelinger, hvor […]
 • Does risk-adjusted payment influence primary care providers’ decision on where to set up practices? 14. marts 2018
 • Kognitiv adfærdsterapi ved adfærdsforstyrrelser 14. marts 2018
 • Den teknologiske udvikling og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked 11. marts 2018
  Fremtidens matematikere og ingeniører skal ikke bare være kloge – de skal også være rigtigt gode til at samarbejde, hvis de skal have et godt job og en høj løn, viser dette litteraturstudie, som VIVE har udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet.Baggrund: Fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge andre kompetencer end dem, der efterspørges på arbejdsmarkedet i dag. […]
 • Selvpåført bureaukrati i to kommuner 11. marts 2018
  Langt de fleste retningslinjer, regler og dokumentationskrav, som kommunerne selv har indført, har et klart formål for ledere og medarbejdere og bidrager til kvaliteten i arbejdet. De oplever dog, at enkelte regler er meningsløse, og at det kan være vanskeligt at finde og få adgang til reglerne. Det viser VIVEs undersøgelse af to kommuners selvpåførte […]
 • ECO Nøgletal 8. marts 2018
 • Ledelseskompas for borgerinddragelse 8. marts 2018
  VIVE har udarbejdet Ledelseskompasset – et procesværktøj, som støtter refleksion og ledelse af borgerinddragelse. Ledelseskompasset er blevet til på baggrund af VIVEs evaluering af Esbjerg-modellen og viser retning for, hvordan man inddrager borgerne i den patientrettede forebyggelse.
 • Lønåbenhed og ligeløn 7. marts 2018
  Vores europæiske naboer har i 2017 gennemført initiativer, der skal fremme åbenhed omkring kvinders og mænds løn. Storbritannien har indført pligt til lønrapportering, Island har indført et ligelønscertifikat, mens Tyskland har indført individuel informationsret. Det viser denne undersøgelse.Baggrund: Alle lande i EU skal sørge for at gennemføre princippet om lige løn til mænd og kvinder. […]
 • Demokratisk innovasjon 6. marts 2018
 • La oss gjøre det sammen 6. marts 2018
 • Kortlægning af seksuel sundhed i kommunerne 5. marts 2018
  Formålet med dette notat er at give kommunerne et redskab til at vurdere den seksuelle sundhed og trivsel i kommunen blandt unge under 20 år og i voksenbefolkningen. Seksuel sundhed handler ifølge WHO om fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet og dækker således begrebsmæssigt over både tilfredshed med krop, seksualitet og parforhold, selvbestemmelse […]
 • Dynamisk assessment af indlæringsvanskeligheder og kognitiv funktion 5. marts 2018
  Dette notat beskriver det præliminære udviklingsarbejde, pilotafprøvning og estimering af interrater reliabilitet af et analyseinstrument til brug i dynamisk assessment af børns kognitive funktion og udredning af indlæringsvanskeligheder. Instrumentet er udviklet til registrering og analyse af ’fund’ under dynamisk assessment, og notatet er derfor primært henvendt til fagpersoner, i særdeleshed psykologer, der arbejder med udredning […]
 • Evaluering af Familiehuset i Rebild Kommune 5. marts 2018
  Evalueringen af Familiehuset i Rebild Kommuner viser, at børnenes trivsel forbedres, og de får færre følelsesmæssige problemer og adfærdsvanskeligheder. Samtidig falder forældrenes stressniveau i rollen som forældre.Baggrund: Rebild kommune har henvendt sig til VIVE for at få evalueret deres familiehus. De ønskede at vide, om deres tidlige forebyggende indsats gør en forskel for familierne.Konklusion/resultater: Familierne […]
 • Perianale fistler ved Crohns sygdom - forekomst, hospitalsbehandling og hospitalsomkostninger 5. marts 2018
  I 2016 modtog 544 patienter med Crohns sygdom behandling vedrørende en perianal fistel, og behandlingen kostede årligt 35.289 kr. pr. patient. Det viser VIVEs undersøgelse.
 • Hittebørn – problemets omfang og mulige indsatser mod forekomsten af hittebørn 28. februar 2018
  VIVE skal kortlægge forekomsten af hittebørn i Danmark og de internationale erfaringer med indsatser mod forekomsten af hittebørn, fx babyluger, anonym svangreomsorg, forebyggelse og oplysning.
 • Evaluering af projekt Bedre Børneinddragelse 26. februar 2018
  Kommunale sagsbehandlere og ledere har i det fireårige projekt Bedre Børneinddragelse fået undervisning og øvelser i inddragende metoder og fælles fokus på vigtigheden af børneinddragelse. Det har skabt en mere børneinddragende praksis i de tre projektkommuners myndighedssagsbehandling på det specialiserede børn og unge-område, viser VIVEs evaluering.
 • A randomized controlled trial of “Sikker Trafik LIVE” (“Road Safety LIVE”) – Sub-report 1 25. februar 2018
 • What does the minister do? On the working conditions of political leaders 23. februar 2018

Ældre udgivelser

Du kan søge i udgivelser og finde ældre udgivelser på kora.dk/udgivelser og sfi.dk/publikationer