RSS Seneste udgivelser fra VIVE

 • Immigration and Integration Policy and Labour Market Attainment Among Immigrants to Scandinavia 27. februar 2028
 • Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser 16. maj 2018
  Metoden Critical Time Intervention (CTI) blev afprøvet i Greve, Hillerød, Roskilde, Vejle og Aalborg kommune fra 2015 til 2017. Målgruppen for indsatsen var borgere med psykiske lidelser, der flytter til egen bolig efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller efter et ophold på botilbud. Indsatsborgerne oplevede forbedret psykisk trivsel, forbedret funktionsevne samt fik et stærkere socialt […]
 • Implementeringsguide 16. maj 2018
  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere CTI-metoden over for borgere med psykiske lidelser, der flytter i egen bolig efter et ophold på et botilbud eller i forbindelse med en udskrivning efter et ophold på en psykiatrisk afdeling. Implementeringsguiden kan understøtte ledere og medarbejdere […]
 • Anbragte unge med psykiske vanskeligheder 16. maj 2018
  Anbragte unge er på mange måder meget mere udsat for psykisk mistrivsel og psykiske lidelser end unge generelt. Anbragte unge og tidligere anbragte unge føler sig i langt højere grad ensomme, udenfor og har lavt selvværd. De har 13 gange højere sandsynlighed end unge generelt for at have fået en psykiatrisk diagnose.Baggrund: Formålet med dette […]
 • Kompleksitet i den kommunale sygepleje 14. maj 2018
  Medarbejderne i den kommunale sygepleje oplever tre typer af kompleksitet i deres arbejde: Medicinsk og social kompleksitet, der udspringer af borgerens sygdoms- og livssituation, og organisatorisk kompleksitet, der udspringer af arbejdspladsens organisering og arbejdsgange. Det viser VIVEs analyse af sygeplejerskernes eget perspektiv på kompleksitet i deres hverdag.
 • Helhedsorienteret socialt arbejde - med fokus på handling og læring 8. maj 2018
 • Organisatorisk og lovgivningsmæssig læring i det helhedsorienterede sociale arbejde 8. maj 2018
 • De yngste elevers hverdag i folkeskolen 7. maj 2018
  Eleverne er glade for bevægelse i undervisningen, men de oplever, at skoledagene er for lange. Deres oplevelse af skoledagens længde afhænger dog meget af timernes indhold og form. Der er gode erfaringer med at bruge den understøttende undervisning på en måde, som motiverer og engagerer eleverne. Det viser en analyse blandt elever i 2. og […]
 • Dit første barn 3. maj 2018
  Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje har udviklet forældrekurset ”Dit første barn” til alle førstegangsforældre i kommunen. Kommunes Sundhedspleje har indgået et samarbejde med forskere fra VIVE og Aarhus Universitet i forskningsprojektet CRUNCH – Center for Research on Universal Child Policies om at evaluere kurset og dets effekter på forældrene og deres børn. Dette notat præsenterer vores studiedesign […]
 • Revisiting out-of-home placed children's poor educational outcomes-Is school change part of the explanation? 30. april 2018
  This study examines whether school change in lower secondary school (grades 7 through 9) is associated with self-perceived academic abilities at age 15 and staying-on rates in upper secondary school at age 18 for adolescents in out-of-home care (OHC) and their never-placed peers, respectively. Using administrative data combined with the Danish Longitudinal Study of Children, […]
 • Kompleksitet i borgersager og opgaveløsning i socialpsykiatrien 29. april 2018
  Undersøgelsen viser, at socialpsykiatriens målgruppe er i forandring, og at der kommer flere borgere med komplekse støttebehov. Det stiller nye krav til opgaveløsningen i socialpsykiatrien, hvor der er behov for mere fleksible og intensive indsatser. Baggrund:Undersøgelsen skal ses på baggrund af de forandringer, der gennem de senere år er sket på det psykiatriske område: Et […]
 • Den statslige styring af det regionale sundhedsområde 25. april 2018
  VIVE har beskrevet 11 statslige styringsinstrumenter for sundhedsvæsenet. Rapporten gennemgår fordele og ulemper ved de forskellige styringsredskaber, og den indgår i regeringens sammenhængsreform, hvor styringen af sundhedsvæsenet i fremtiden indgår som et centralt element.  
 • Evaluering af læringskonsulentforløb og –aktiviteter på inklusionsområdet 24. april 2018
  Undervisningsministeriets læringskonsulenter på inklusionsområdet er lykkedes med at have en bred vifte af indsatstyper til kommuner og skoler og indgår i væsentlig grad som proceskonsulenter i kommunerne. Det viser VIVEs evaluering.
 • Klynger eller ikke klynger – det er spørgsmålet 23. april 2018
  Skal 20 små sundhedsklynger rundt om landets akutsygehuse have overdraget magten over sundhedsvæsenet? Ideen er spændende, men i stedet bør regionerne have flere værktøjer i ledelseskassen, foreslår Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi i VIVE, i en artikel udgivet af Kommunal Sundhed. 
 • At vokse op som adopteret i Danmark 22. april 2018
  De fleste adopterede børn i Danmark trives og har det generelt godt, viser en ny undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Adopterede børn kan dog – både gennem deres opvækst og som voksne – møde nogle andre problemstillinger end deres jævnaldrende, som er væsentlige for deres trivsel og selvforståelse. De […]
 • Universal Preschool Programs and Long-Term Child Outcomes 17. april 2018
  Baggrund:Næsten alle danske børn går i dagtilbud. Tendensen er den samme i mange andre industrialiserede lande. Vi ved fra forskningen, at den tidlige barndom er vigtig for barnets udvikling. Men selv om så mange børn bliver passet uden for hjemme fem dage om ugen, ved vi overraskende lidt om, hvordan det på lang sigt påvirker […]
 • Kontinuitet i anbringelser 16. april 2018
  Tre lovregler har siden 2009 givet kommunerne nye redskaber, når de behandler sager om anbragte børn. Formålet er at skabe bedre kontinuitet og stabilitet i børnenes liv i meget komplekse sager. Undersøgelsen viser, at de nye lovregler skaber nye dilemmaer for sagsbehandlerne, når det gælder balancen mellem barnets tarv og forældrenes ønsker.Baggrund:I 2009 vedtog Folketinget […]
 • Mere patientsikkerhed for pengene – hvordan? 16. april 2018
  I denne rapport vurderer en række eksperter effekter og omkostninger ved 41 forskellige indsatser rettet mod bedre patientsikkerhed. De peger på, hvilke indsatser de mener, giver mest værdi for pengene set i en dansk sammenhæng. Undersøgelsen er inspireret af en rapport fra OECD, der udkom i 2017.
 • Kortlægning af viden om opdragelse 12. april 2018
  Formålet med dette notat er at give et overblik over nyere forskning om opdragelse og familieliv, der er relevant i en dansk kontekst. Notatet er lavet i forbindelse med Børne- og Socialministeriets initiativ ”Opdragelsesdebatten”, der beskæftiger sig med tre temaer: 1) Familietid og hverdagsliv, 2) Pligter og Ansvar og 3) Selvstændighed og Fællesskab. Dette notat […]
 • Universal infant health interventions and young adult outcomes 10. april 2018

Ældre udgivelser

Du kan søge i udgivelser og finde ældre udgivelser på kora.dk/udgivelser og sfi.dk/publikationer