RSS Seneste udgivelser fra VIVE

 • Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere 3. juli 2018
  Der er for få effektstudier af høj nok kvalitet til at konkludere, om kompetenceudvikling af pædagoger og lærere har en positiv betydning for de børn og unge, som i sidste instans skal have glæde af den. Det anbefales af gennemføre nye forsøg i Danmark.Baggrund: Både beslutningstagere og fagprofessionelle er naturligvis interesserede i at sikre høj […]
 • Værdisætning af offentlige investeringer og serviceydelser 3. juli 2018
  Det kan give et værdifuldt indblik i efterspørgslen på offentlige serviceydelser og investeringer, hvis man gennemfører såkaldte værdisætningsstudier med brug af erklærede præferencemetoder. Det anbefales, at metoderne anvendes med fokus på at mindske de forskellige typer af fejlkilder, der kan påvirke resultaterne.
 • Specialundervisningsbehov i Helsingør Kommunes skoledistrikter 2. juli 2018
  VIVE har udarbejdet et nyt forslag til fordeling af Helsingør Kommunes midler til specialundervisning. Forslaget tager højde for, at der er væsentlige forskelle i behovet for specialundervisning i kommunens forskellige skoledistrikter.
 • Projekt ”Læring, der ses” 29. juni 2018
  Lærere og pædagoger, der har deltaget i Projekt ’Læring, der ses’, er blevet bedre til at arbejde med bl.a. målstyret læring, differentieret undervisning og feedback. Men de mangler tid til at arbejde med det i den daglige undervisning. Det viser VIVEs evaluering af projektet, som har kørt siden 2015 på alle Københavns og Frederiksbergs skoler.
 • Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser 29. juni 2018
  Denne registerbaserede analyse af alle ældre borgere over 65 år viser, at forbruget af sundhedsydelser og hjemmepleje er socialt ulige fordelt. Mænd, enlige og ældre uden uddannelse og med lav indkomst har et højt forbrug af sundheds- og plejeydelser.
 • Nærhedsfinansiering – et vindue for byttehandler? 28. juni 2018
  Sundhedsvæsenet får halvanden milliard kroner, hvis de kan reducere antallet af indlæggelser og indføre mere telemedicin. Det giver en ny og unik mulighed for at gentænke opgavefordelingen mellem kommuner og regioner, skriver professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg fra VIVE. Artiklen har været bragt i Dagens Medicin.
 • Evaluering af ny skolestruktur i Ballerup Kommune 28. juni 2018
  En række danske kommuner har lagt skoler sammen og tilført øgede ledelseskompetencer på skolerne. Det gælder også Ballerup Kommune. VIVEs evaluering viser, at skolesammenlægninger kan styrke de mindre skoler og mindre fag, og at der er et potentiale i at skabe rum for ledelse tæt på medarbejderne.
 • Din Indgang – Et nyt tilbud? 28. juni 2018
  I Fredericia kan borgere med handicap eller sindslidelser komme direkte ind til kommunen fra gaden og få hjælp med det samme. Hjælpen har fokus på forebyggelse, rehabilitering og peer-støtte. VIVE har evalueret forsøget et år efter projektopstart. Evalueringen viser, at både borgere og medarbejdere ser Din Indgang som en god forebyggende indsats, men at der […]
 • Tæt på Familien 27. juni 2018
  En tæt relation mellem sagsbehandleren og den unge kan gøre en positiv forskel for de udsatte unges adfærd og trivsel. Det viser midtvejsevalueringen af Tæt på Familien, som er en stor omstilling af indsatsen for udsatte unge i Københavns Kommune.
 • Indsatstrappen i Københavns Kommune 27. juni 2018
  Der er sket en stigning i andelen af udsatte unge, der flytter mellem forskellige foranstaltninger i Københavns Kommune i perioden 2013-2017. Det viser en undersøgelse af kommunens brug af forskellige typer indsatser over for de udsatte unge.   
 • Kommunernes regnskaber og budgetter 2017/2018 27. juni 2018
  For femte år i træk har kommunerne samlet set overskud i regnskabet. Overskuddet skyldes, at driftsudgifterne har været væsentligt lavere, end kommunerne har budgetteret med. Det viser VIVEs nye nøgletal for kommunernes økonomistyring.
 • Barrierer og indsatser for borgere på kanten 26. juni 2018
  VIVE har gennemført en vidensafdækning af, hvilke barrierer der er, for at mennesker på kanten af arbejdsmarked eller uddannelse kan få en fod indenfor. I afdækningen undersøges det, og om der findes indsatser, der kan hjælpe disse mennesker på vej. Afdækningen har medført udviklingen af en analysemodel, der kan pege på styrker og svagheder ved […]
 • Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet 25. juni 2018
  Denne undersøgelse sætter fokus på, hvordan unge opfatter og praktiserer køn, krop og seksualitet i dag, og hvordan disse opfattelser og praksisser hænger sammen med deres trivsel, uddannelse og sociale liv både online og offline. Undersøgelsen har særligt fokus på eventuelle forskelle i piger og drenges kropslige og seksuelle muligheder. Det er derfor et væsentligt […]
 • At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed 25. juni 2018
  Når kommunale medarbejdere samarbejder med borgere og frivillige, opstår der nye muligheder for deltagelse for borgere med handicap – men det giver også nye udfordringer. Det viser en evaluering, som VIVE har foretaget af to partnerskaber i København og Fredericia.
 • Børn med handicap – indskrivning og skoleskift på de frie grundskoler 20. juni 2018
  Undersøgelsen belyser, om privatskoler i forhold til børn med handicap har den samme rummelighed som offentlige skoler har, eller om der sker en forskelsbehandling. Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt tilskudsregler kan give privatskoler et incitament til at undgå eller skille sig af med elever, som har brug for en ekstra indsats, og om […]
 • Nu kan vi beregne økonomiske effekter af sociale indsatser 14. juni 2018
  DEBAT: Selvom en given social indsats for udsatte borgere umiddelbart kan synes dyr, så kan den på længere sigt vise sig at være en god investering. En ny model kan hjælpe til at beregne økonomiske effekter af sociale indsatser, skriver Hans Hummelgaard, Rasmus Højbjerg Jacobsen og Torben Tranæs fra VIVE. Indlægget har været bragt hos […]
 • Styringsgennemgang - virker den statslige styring af det regionale sundhedsvæsen? 14. juni 2018
 • Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde 13. juni 2018
  Det frivillige sociale arbejde i Danmark får en vigtig støtte fra de fem nationale aktører på frivillighedsområdet. De klæder foreningerne på til at håndtere en række aktuelle udfordringer som eksempelvis stigende professionalisering, samskabelse, tværsektorielt samarbejde og forandringer i det frivillige engagement. Men der er også udfordringer, som ikke bliver understøttet i tilstrækkeligt omfang. Det viser […]
 • VIVEs kommunetal, juni 2018: Kommunerne rammer budgettet mere præcist 13. juni 2018
  Kommunerne er blevet bedre til at ramme budgettet – men der er fortsat udfordringer med at holde budgettet for udsatte grupper
 • Tre mestringsinitiativer for forældre til børn med handicap 12. juni 2018
  Forældre beskriver ofte det at få et barn med handicap som en krise, som kan gøre det svært at håndtere familielivet. For at styrke indsatsen for disse familier blev Mestringsprogrammet lanceret i 2014 som en del af regeringens tværministerielle handicappolitiske handleplan.I alt 11 kommuner har afprøvet tre indsatser som en del af programmet. De tre […]

Ældre udgivelser

Du kan søge i udgivelser og finde ældre udgivelser på kora.dk/udgivelser og sfi.dk/publikationer