Seneste udgivelser fra VIVE

RSS Seneste udgivelser fra VIVE

 • Forebyggende indsatser til unge i psykisk mistrivsel 14. november 2018
  Mange unge viser tegn på psykisk mistrivsel. VIVE har gennem en systematisk litteratursøgning af mere end 2.800 studier om forebyggende indsatser fundet 17 studier, som dokumenterer positive effekter blandt unge med psykiske mistrivselsproblemer. Undersøgelsen understreger dog, at der er behov for yderligere dokumentation for at kunne drage klare konklusioner om, hvilke metoder der virker. Baggrund: […]
 • Benchmarking af jobcentrene 14. november 2018
  Manchet. Der er stor forskel på, hvor gode landets jobcentre er til at få ledige og sygemeldte i arbejde, når man sammenholder det med, hvor mange penge de bruger på indsatsen. Hvis de mindst effektive kommuner kan lære af de mest effektive, vil antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelser kunne reduceres væsentligt, uden at det […]
 • Gør skoleledelse en forskel? 12. november 2018
  While implementation research has studied the behaviors of street-level bureaucrats (SLBs) exten-sively, we have very little knowledge about the role of managers in affecting SLB behaviors during implementation of policy reforms. This report examines the role of managers in the implementation of a major – but contested – public school reform in Denmark. Testing change […]
 • Does School Management Make a Difference? 12. november 2018
  While implementation research has studied the behaviors of street-level bureaucrats (SLBs) exten-sively, we have very little knowledge about the role of managers in affecting SLB behaviors during implementation of policy reforms. This report examines the role of managers in the implementation of a major – but contested – public school reform in Denmark. Testing change […]
 • Evaluering af projekt Lær med Familien 12. november 2018
  VIVE har evalueret udviklingsprojektet Lær med Familien. Projektet består af en række aktiviteter, der skal bygge bro mellem skole og hjem. Formålet er bl.a. at øge forældrenes tillid til skolen og styrke elevernes trivsel og faglighed uanset social baggrund. Fire skoler i Viborg og Høje Taastrup har deltaget i projektet, og VIVEs evaluering viser, at […]
 • Kort og klart: Lær med familien 12. november 2018
  Lær med Familien er en metode, der bygger bro mellem skole og hjem. Den består af en række aktiviteter, som igangsættes af lærere og pædagoger for at inddrage forældrene i skolearbejdet. Formålet er bl.a. at øge forældrenes tillid til skolen og styrke elevernes trivsel og faglighed – uanset social baggrund.I dette hæfte kan du læse […]
 • Effekten af Feedback-Informed Treatment i bostøtteindsatsen 6. november 2018
  Danske kommuner benytter sig i stigende grad af en særlig feedback-metode for at forbedre samarbejdet mellem borger og medarbejder ved sociale indsatser. Men den såkaldte Feed-back-Informed Treatment FIT havde ingen effekt – hverken på borgernes trivsel eller andre effektmål – da Københavns Kommune i et forsøg brugte FIT ved bostøtteindsatser. Det viser VIVEs evaluering af […]
 • Evaluering af kurser i alkohol, narko og trafik (ANT-kurser) 5. november 2018
  VIVE har foretaget en evaluering af kurser i alkohol, narko og trafik (ANT-kurser), som er obligatoriske for bilister, som ønsker at generhverve eller bevare kørekortet efter en frakendelse grundet spirituskørsel, narkotikakørsel eller kørsel i svækket tilstand, fx som følge af påvirkning af medicin, træthed eller sygdom. Formålet med evalueringen har været at give et solidt […]
 • Kultur og holdninger til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand 5. november 2018
  Det er blevet mere uacceptabelt at køre bil i påvirket og/eller svækket tilstand. Danskernes holdning stemmer imidlertid ikke i alle tilfælde overens med deres oplyste adfærd i trafikken. Det viser en litteraturgennemgang, som VIVE har foretaget af danske studier af danskernes kultur omkring og holdninger til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand.
 • Når udsatte borgere møder velfærdssystemet 4. november 2018
  De mest udsatte mennesker i Danmark kommer ofte i kontakt med velfærdssystemet. At mangle et job, at være fysisk eller psykisk syg, at have sociale problemer, at misbruge stoffer eller alkohol eller at begå kriminalitet er alle forhold, der kan aktivere hjælp og støtte fra velfærdsstatens forskellige institutioner.Hvad sker der i disse mange møder mellem […]
 • Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1. november 2018
  Der er stor forskel på, hvor gode eller dårlige vilkår en kommune har for at få succes med beskæftigelsesindsatser til deres borgere. Det afhænger især af borgernes uddannelse og sociale baggrund, samt hvordan det lokale jobmarked ser ud. Lolland og Guldborgsund Kommuner er blandt de kommuner, der har de svæ-reste rammevilkår, medens Dragør og Rudersdal […]
 • Højere kvalitet gennem samling af komplekse og specialiserede kliniske funktioner 1. november 2018
  Øvelse gør mester er et bærende princip i specialeplanlægning, der blandt andet fører til, at mere sjældne operationer og behandlinger bliver samlet på færre hospitaler. Dermed sikres der en større patientvolumen i disse funktioner, end der ellers ville have været. Det er dog ikke entydigt, hvordan samling skaber bedre kvalitet. Et bud er, at ved […]
 • Den Socialøkonomiske Investeringsmodel: Udvidelse med udsatte børn og unge 31. oktober 2018
  VIVE og Incentive har for Socialstyrelsen udvidet SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, så modellen nu også kan bruges til at beregne økonomiske konsekvenser af sociale indsatser over for udsatte børn og unge.
 • Forskningskortlægning og vidensspredning inden for ungdomsuddannelserne 30. oktober 2018
  Når undervisere på ungdomsuddannelserne skal have ny viden, spørger de en kollega, kigger på Facebook eller læser i deres fagblad. De er mest interesseret i viden om deres fag – og mindre interesseret i viden om didatik og pædagogik. Det viser en undersøgelse, VIVE har foretaget for Undervisningsministeriet.
 • A randomized controlled trial of “Sikker Trafik LIVE” (“Road Safety LIVE”) – Sub-report 2 28. oktober 2018
  Road accidents are one of the most frequent causes of death among young people under the age of 25, and considering the share of the population they represent, young people in this age group are highly overrepresented in road accident statistics. Around one in five serious accidents involves a young person between 15 and 24 […]
 • Det er tid til at få ryddet op i lovgivning om sundhedsdata 23. oktober 2018
  Brugen af sundhedsdata reguleres af et brudstykkeagtigt lovkompleks, som forsøger at tage hensyn til modstridende hensyn. Med et nyt lovforslag vil regeringen forenkle, men der bliver ikke ryddet ordentligt op, skriver VIVE-forsker Sarah Wadmann og jura-professor Mette Hartlev i dette debatindlæg, der har været bragt i Altinget.
 • ‘Maturing out’ as normative standard: qualitative interviews with young adult drinkers 16. oktober 2018
 • IPS til flygtninge med traumerelaterede symptomer 16. oktober 2018
  Nyankomne flygtninge i Danmark har en lav beskæftigelsesgrad, og mange af dem lider af traumerelaterede psykiske lidelser. Indsatsen Individual Placement and Support (IPS) har tidligere vist sig at have positive effekter på beskæftigelsen for personer med svære sindslidelser.Vi har gennemgået forskningslitteraturen om effekterne af IPS. På baggrund af udvalgte studier foretaget i en kontekst, der […]
 • Den nationale landdistriktspolitik 10. oktober 2018
 • Lovende integrationsindsatser på børn og unge-området 9. oktober 2018
  Et nyt inspirationskatalog skal give kommuner og praktikere inspiration til arbejdet med at integrere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. I kataloget beskriver VIVE 15 konkrete integrationsindsatser, der har vist gode resultater for børnene og de unge. De 15 indsatser vurderes til at være de mest lovende af i alt 81 studier af integrationsindsatser, som […]

Ældre udgivelser

Ældre udgivelser

Du kan søge i udgivelser og finde ældre udgivelser på kora.dk/udgivelser og sfi.dk/publikationer