Udarbejdelse af systematiske forskningsoversigter

Vil du være med til at udvikle det danske velfærdssamfund gennem udarbejdelse af systematiske forskningsoversigter, så er VIVE det helt rigtige sted for dig.

Hvem er vi?

VIVEs formål er at udarbejde og formidle viden om velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. Centeret skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning.

Hvem søger vi?

Vi har brug for en ny kollega, der brænder for at tilvejebringe ny viden om effekter af indsatser på de store service- og politikområder i den offentlige sektor ved gennemførelse af systematiske forskningsoversigter. Vi beskæftiger os med både sundhed, arbejdsmarked, det sociale område, uddannelse og integration, og du skal ofte samarbejde med kolleger med andre fagligheder.
Arbejdet vil bestå i at udarbejde systematiske forskningsoversigter – primært Campbell reviews om effekter af interventioner på det samfundsvidenskabelige område, som kvalitetssikres i det internationale Campbell samarbejde (se mere her: https://campbellcollaboration.org). Derudover vil du efter behov indgå som metodekyndig i andres reviews fx i forhold kvalitetsvurdering af effektstudier og metaanalyser. Du vil også afhængig af din interesse få mulighed for at bruge noget af din tid på at gennemføre andre analyse- og forskningsprojekter i VIVE.

Dine arbejdsopgaver vil afhængig af din erfaring blandt andet omfatte:

 • Udarbejde systematiske forskningsoversigter.
 • Repræsentation af VIVE på udvalgte områder gennem formidling og udvikling af netværk blandt centrale interessenter.
 • Medvirke ved udarbejdelse af ansøgninger og tilbud.
 • Udformning og gennemførsel af forsknings- og analyseprojekter inden for dine egne interesseområder.

Hvad forventer vi?

Stillingen besættes med en erfaren forsker/seniorforsker eller senioranalytiker/chefanalytiker. Du kan læse mere om vores stillingskategorier på vores hjemmeside eller her.

Du har en samfundsvidenskabelig uddannelse med god indsigt i og erfaring med kvantitativ metode, og det vil være en styrke, hvis du opfylder flere af følgende kvalifikationer:

 • Har en ph.d.-grad
 • Erfaring med at lave reviews
 • Har solid kvantitativ kompetence i forhold til effektanalyser
 • Har erfaring med eller interesse for statistik i forbindelse med metaanalyser
 • Har interesse for effektmålinger på det sociale område generelt
 • Er parat til at indgå i forskellige teams omkring mange forskellige reviews
 • Prioriterer at formidle dine resultater til VIVEs målgrupper, rekvirenter, interessenter og til pressen
 • Gode samarbejdsevner – også i forhold til kollegaer med andre fagligheder end din egen

Hvad tilbyder vi?

VIVE kan tilbyde Danmarks stærkeste samfundsvidenskabelige miljø i forhold til gennemførelse af systematiske forskningsoversigter, idet vi i Danmark står for gennemførelse af Campbell reviews, som vi har en særskilt bevilling til. Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, fx universiteter, andre forskningsmiljøer, konsulenthuse mv. Internt har VIVE fokus på udveksling af erfaringer med systematiske litteratursøgninger og kvantitative metoder på tværs af VIVEs medarbejdere, ligesom der er rige muligheder for at sparre med dygtige kollegaer. Der er således gode muligheder for løbende faglig udvikling og videnskabelig meritering.

Forsker- eller analytikersporet?

VIVEs forsknings- og analysemedarbejdere er ansat i to stillingsspor, og til denne stilling kan du vælge, hvilket af sporene, du ønsker ansættelse i. Se igen.
Ønsker du ansættelse i forskersporet, skal du have en ph.d.-grad eller tilsvarende kvalifikationer. Du har sandsynligvis forskningserfaring fra et universitet eller anden forskningsinstitution – og gerne kombineret med erfaring fra den offentlige sektor eller et konsulenthus.

Hvis du ønsker ansættelse i analytikersporet, vil erhvervserfaring fra den offentlige sektor eller et konsulenthus være en fordel, og det kan også være en fordel at have en relevant ph.d.-grad.

Ansættelsesvilkår og -proces

Du ansættes i henhold til overenskomsten for akademikere i staten. En ansættelse i forskersporet sker med baggrund i protokollatet til overenskomsten om videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner.

En ansættelse i analytikersporet vil med baggrund i dine kvalifikationer og erfaringer ske i en af de analytikerkategorier, der er fastsat i VIVEs stillingsstruktur.

Afhængig af dine erfaringer og kvalifikationer er der mulighed for forhandling af et kvalifikationstillæg.

Vi går efter en så hurtig ansættelsesproces som muligt, og du kan læse mere om processen på vores hjemmeside eller her.

Du kan vælge ansættelse i VIVE København eller VIVE Aarhus.

Nærmere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen eller VIVE, er du velkommen til at kontakte forsknings- og analysechef Hans Hummelgaard på tlf. 4240 8141, mail: hahu@vive.dk eller læse på vores hjemmeside www.vive.dk.

Ansøgning

Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem og alle bilag uploades sammen med ansøgningen.

Ansøgningsfrist: onsdag den 21. november 2018, kl. 12.00. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

I ansøgningen skal du gøre opmærksom på:

 • Hvilket spor og hvilken stillingskategori du søger
 • Om du søger ansættelse i København eller Aarhus
 • Uploade materiale jf. oplysninger herom i ovennævnte link om ansættelsesprocessen

VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.

OM VIVE
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. VIVE blev etableret den 1. juli 2017 efter en fusion mellem KORA og SFI, og VIVE står for Viden til Velfærd. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.