Sundhed

Virkeligheden er, at det ikke er meningsfult at tale om ét kommunalt sundhedsvæsen. Der er tale om 98 kommunale sundhedsvæsener.

Det nære sundhedsvæsen = 98 forskellige sundhedstilbud

Kategorier

Artikel

I fremtiden skal flere sundhedsopgaver løses i kommunerne og færre i regionerne. Dermed risikerer syge danskere at blive behandlet ret forskelligt, afhængigt af hvor de bor. Med mindre man udfordrer det kommunale selvstyre. Det peger professor Jakob Kjellberg på i dette blogindlæg, der har været bragt i Dagens Medicin.

Kurset skal forebygge, at den pårørendes rolle bliver så belastet, at det fører til mistrivsel, isolation, ensomhed, stress eller depression. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Kategorier

Projekter

VIVE evaluerer et nyt kursus for pårørende til langvarigt syge mennesker. Kurset bliver tilbudt i cirka 40 kommuner i 2019 og skal forebygge mistrivsel, ensomhed, stress og depression hos de pårørende.

Danskernes holdning til kørsel i påvirket tilstand stemmer ikke i alle tilfælde overens med deres faktiske adfærd i trafikken.

Alkohol-, narko- og trafikkursus opleves som straf, men overrasker positivt og giver ny viden

Kategorier

Rapport

Danskerne finder det uacceptabelt at køre bil i påvirket eller svækket tilstand, men deres adfærd i trafikken stemmer ikke altid overens med holdningen. Bilister, der ønsker at generhverve eller bevare kørekortet efter en spiritus- eller narkotikadom, skal på et obligatorisk kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) - et kursus de anser for at være en del af straffen.

De bedste forudsætninger for at opnå en høj kvalitet i sjældne og komplekse operationer er at samle dem. Foto: Lars Degnbol

Når hospitalerne samler specialiserede og komplekse funktioner, kan det danne basis for god kvalitet

Kategorier

Rapport

Øvelse gør mester er et bærende princip i hospitalsplanlægning. Det er en af årsagerne til, at sjældne operationer og behandlinger bliver samlet på færre hospitaler. Men hvordan kan samling af specialiserede og komplekse funktioner skabe bedre kvalitet? Et bud er, at man bedre kan opbygge gode arbejdsprocesser og etablere teams, der kan indarbejde rutiner og få kontinuitet og læring i arbejdet.

Det er vigtigt at få et mere letlæseligt juridisk landkort, når det kommer til sundhedsdata. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Det er tid til at få ryddet op i lovgivning om sundhedsdata

Kategorier

Artikel

Brugen af sundhedsdata reguleres af et brudstykkeagtigt lovkompleks, som forsøger at tage hensyn til modstridende hensyn. Med et nyt lovforslag vil regeringen forenkle, men der bliver ikke ryddet ordentligt op, skriver VIVE-forsker Sarah Wadmann og jura-professor Mette Hartlev i dette debatindlæg, der har været bragt i Altinget.

Tandsundheden blandt befolkningerne er forbedret meget gennem de sidste 10-20 år, men i alle landene er der stadig udfordringer med social ulighed. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Fordele og ulemper ved tandplejeordningerne i fem europæiske lande

Kategorier

Rapport

De fem lande, Sverige, Norge, England, Tyskland og Nederlandene har forskellige måder at organisere og finansiere deres tandpleje på. En fælles udfordring for landene er ønsket om at kunne levere en tandpleje af høj kvalitet for hele befolkningen, selvom der er pres på de offentlige udgifter og patienternes pengepunge. En ny rapport fra VIVE kortlægger tandplejeordningerne i de fem lande og de styringsmodeller, landene har valgt.

En ny indsats skal i de kommende år udvikle og styrke samarbejdet om patienter, hvis forløb går på tværs af sundheds-, psykiatri- og socialområdet. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Mange elementer har betydning for sammenhængende patientforløb

Kategorier

Rapport

Vidensområdet omkring Integrated Care og samarbejdsmodeller, der understøtter sammenhæng i tværgående patientforløb, spænder bredt. Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt at indfange og overføre en given model fra én sammenhæng til en anden. Udvikling af et godt tværgående samarbejde fremstår derfor som en opgave, hvor gode resultater afhænger af mange andre elementer end valget af model eller koncept.

Lederne af akutmodtagelserne oplever, at de er nået langt. De vurderer, at der i forhold til for 10 år siden nu er færre unødige indlæggelser og færre patienter, der ligger og venter på en udredning. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Akutmodtagelserne skal fortsat have fokus på speciallæger og samarbejde med kommunerne

Kategorier

Rapport

De seneste 10 år har landets akutmodtagelser arbejdet for at sikre smidige arbejdsgange og effektive behandlingsforløb. En ny kortlægning fra VIVE viser, at det også fremover er afgørende at have fokus på speciallægekompetencer i akutmodtagelserne. Et andet væsentligt fokusområde er samarbejde og arbejdsdeling mellem akutmodtagelserne og de kommunale aktører på området.

Danske ældre er overordnet set blevet sundere de seneste 20 år. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Danske ældre er blevet sundere

Kategorier

Rapport

De fleste ældre i Danmark trives godt, har et godt helbred og er i god fysisk form. Men særligt blandt de ældste ældre er diversiteten stor. Det viser nye tal fra Ældredatabasen, der ser på danske ældres helbred fra 1997 til 2017.