Gymnasier

De gymnasiale uddannelser prioriterer talentudvikling højt, og de er godt på vej, når det drejer sig om tilbud til de talentfulde elever. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

De gymnasiale uddannelser bør arbejde mere systematisk med talentindsatser

Kategorier

Rapport

De gymnasiale uddannelser er godt på vej, når det gælder udvikling af tilbud om talentindsatser til de mest talentfulde elever – især inden for de naturvidenskabelige fag. Talentindsatserne er imidlertid fortsat meget tilfældige og afhænger af enkelte læreres engagement og initiativ. Eleverne savner en tættere kobling mellem talentindsatsen og den øvrige undervisning på deres uddannelse.