Vi tilbyder

VIVE er et uafhængigt forsknings- og analysecenter, som beskæftiger sig med alle de store velfærdsområder. Vi sætter analyser og forskningsprojekter i gang på eget initiativ, og vi løser opgaver for en lang række forskellige samarbejdspartnere og rekvirenter fra blandt andet kommuner, regioner, styrelser, ministerier og organisationer. Vi forsker på internationalt niveau og bruger den nyeste internationale forskning ved design og udførelse af analyseopgaver, ligesom vi henter inspiration fra praktikere og beslutningstagere, som vi bringer ind i forskningen.

VIVE har cirka 200 medarbejdere, som er specialiserede inden for primært økonomi, sociologi, statskundskab, antropologi og psykologi. Det betyder, at VIVE har stærke metodemæssige kompetencer, både på det kvalitative og det kvantitative felt.

En af vores styrker er, at vi kan arbejde på tværs – både af sektorer og metoder. De faglige medarbejdere er vant til at arbejde sammen på tværs af fagligheder, og det bruges aktivt for at få mange forskellige perspektiver på en problemstilling.

VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver, som de to hidtidige organisationer.

Hvis du er interesseret i at høre, hvad VIVE kan hjælpe dig og din organisation med, er du meget velkommen til at kontakte VIVEs ledelse.