Privatlivspolitik for VIVEs undersøgelser

Om VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE er et statsligt forsknings og analysecenter, hvis formål er at udføre videnskabelige og statistiske undersøgelser. Centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Om videnskabelige og statistiske undersøgelser

Der gælder særlige vilkår for behandlingen af personoplysninger i videnskabelige og statistiske undersøgelser, dvs. undersøgelser hvori der indgår statistiske bearbejdninger af oplysninger samt undersøgelser der indgår i en forskningsmæssig sammenhæng. Disse særlige vilkår fremgår af punkterne nedenfor.

Om denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik giver dig indsigt i, hvordan VIVE behandler dine personoplysninger til undersøgelser enten som dataansvarlig eller databehandler. Når VIVE er dataansvarlig, står VIVE til ansvar overfor behandlingen af dine personoplysninger. I de tilfælde hvor VIVE behandler dine personoplysninger efter instruks fra en samarbejdspartner, er VIVE databehandler og samarbejdspartneren dataansvarlig. I forhold til en konkret indsamling af dine personoplysninger til en undersøgelse, vil VIVE altid informere dig om, hvorvidt VIVE er dataansvarlig eller databehandler, og hvad det har af betydning for dine kontaktmuligheder hvis du har spørgsmål til undersøgelsen.

Fortrolig indsamling og behandling af dine personoplysninger

VIVE behandler altid dine personoplysninger fortroligt. Uanset hvordan dine personoplysninger er indsamlet, vil de altid kun blive benyttet til videnskabelige eller statis­tiske analyser og undersøgelser – aldrig til individuel sagsbehandling eller lignende. Resultaterne af VIVEs undersøgelser offentliggøres på en måde, så det ikke er muligt at identificere dig som enkeltperson.

Hvor indsamler VIVE personoplysninger fra?

VIVE indsamler personoplysninger fra borgere, offentlige myndigheder samt fra registre med personoplysninger i Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Opbevaring af dine personoplysninger

VIVE må opbevare dine personoplysninger, så længe de anvendes i forbindelse med en videnskabelig eller statistisk undersøgelse. Hvis VIVE er databe­hand­ler, skal personoplysningerne enten slettes eller leveres tilbage til den dataansvarlige efter undersøgelsens ophør. Hvis VIVE er dataansvarlig, skal personop­lys­ningerne enten slettes eller arkiveres i Rigsarkivet til evt. fremtidigt forskningsbrug.

Samkøring af registre med personoplysninger

VIVE samkører udelukkende registre til videnskabelige eller statistiske undersøgelser. Alle undersøgelser, der involverer samkørsel af registre, skal god­kendes af Danmarks Statistik og/eller Sundhedsdata­styrelsen.

Videregivelse af personoplysninger til andre videnskabelige eller statistiske forskningsprojekter

Som dataansvarlig kan VIVE videregive personoplysninger indsamlet af VIVE til andre viden­skabelige eller statistiske undersøgelser. VIVE er ikke nødvendigvis forpligtet til at oplyse dig om, at dine personoplysninger bliver videregivet til andre videnskabelige eller statistiske undersøgelser. VIVE må aldrig videregive dine personoplysninger til andre formål end videnskabelige undersøgelser.

Videregivelse af personoplysninger til andre offentlige myndigheder

VIVE må kun videregive personoplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis myndigheden ønsker at benytte personoplysningerne til undersøgelser med et klart defineret videnskabeligt eller statistisk formål. Myndigheden må aldrig anvende personoplysningerne til andre formål.

Samtykke og dine rettigheder som registreret

Som oftest kræver deltagelse i VIVEs undersøgelser ikke dit skriftlige samtykke. Det betyder, at dine rettigheder i de fleste tilfælde er begrænsede. Når du deltager i en undersøgelse, kan du ikke efterfølgende få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger eller få dine person­oplysninger udleveret eller slettet. Din indsig­elses­ret mod videre behandling er endvidere begrænset. Dette ændrer ikke på, at dine personop­lysninger altid behandles fortroligt og kun benyttes til videnskabelige eller statistiske formål.

Revidering af privatlivspolitikken

VIVE forbeholder sig retten til at foretage ændringer i privatlivspolitikken. Ved ændringer vil datoen i privatlivspolitikken blive opdateret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.vive.dk.

Kontakt

Christian Andreasen
Databeskyttelsesrådgiver
dpo@vive.dk

Bjørn Arleth Viinholt
Informationsspecialist
bcn@vive.dk