VIVE Uddannelse

Afdelingen VIVE Uddannelse beskæftiger sig med børn, unge og voksne i uddannelsessystemet og i dagtilbud. Afdelingen har fokus på dagtilbud, skole, ungdomsuddannelse samt videregående uddannelser. Afdelingen har fokus på børnenes og de unges læring og trivsel samt overgangsproblematikker, for eksempel fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse. Den ser også på organisering og ledelse af skoler og institutioner, implementering og evaluering af reformer samt effekter af specifikke indsatser. Et særligt fokusområde er børn og unge med særlige behov.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på de medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen.