VIVE Sundhed

Afdelingen VIVE Sundhed beskæftiger sig med borgernes fysiske og psykiske sundhed, og de institutioner, organisationer og interventioner, der er rettet mod at skabe en bedre sundhed i befolkningen.  Afdelingen har fokus på alle målgrupper – fra de endnu ufødte over børn, unge og voksne til den ældre medicinske patient. Der er fokus på de organisationer og institutioner, der arbejder med at skabe en bedre sundhed, fx sygehuse, almen praksis, frivillige organisationer og kommuner. Afdelingen ser også på krydsfeltet mellem sundhed og sociale indsatser, samt på samspillet til beskæftigelsesområdet.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på de medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen.