VIVE Styring og Ledelse

Afdelingen VIVE Styring og Ledelse beskæftiger sig med styring, ledelse, organisering og produktivitet i den offentlige sektor – på det nationale, regionale og kommunale niveau. Den undersøger ressourceudnyttelsen i den offentlige sektor og ser på, hvilken effekt styrings- og ledelsesmodeller har på kvalitet, resultater og udgifter samt på medarbejdernes motivation og præstationer. Afdelingen har bl.a. fokus på økonomistyring, tværsektorielle løsninger, offentlig-privat samspil, resultatstyring og implementering. Afdelingen er desuden vært for ECO-nøgletal, og den samarbejder tæt med VIVEs øvrige afdelinger inden for deres respektive emnefelter.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på de medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen.