VIVE Social

Afdelingen VIVE Social har fokus på socialpolitik, sociale indsatser og sociale forhold for hele befolkningen. Den beskæftiger sig med borgernes levevilkår og med udsatte grupper i særdeleshed, og temaerne er bl.a. social marginalisering, social stratifikation og fattigdom. Afdelingen ser på, hvordan kommuner og praktikere omsætter socialpolitikken til konkret praksis, og hvordan konkrete indsatser virker. Endvidere har afdelingen fokus på familiepolitik, herunder skilsmisse- og orlovsproblematikker og familie-og arbejdslivsrelationer.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på de medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen.