VIVE Effektmåling

Afdelingen VIVE Effektmåling har fokus på hvilke offentlige indsatser, der giver størst kvalitet for borgerne set i forhold til omkostningerne. Afdelingen rummer et stærkt analyse- og forskningsmiljø, hvor medarbejderne anvender avancerede statistiske analysemetoder til effektmålinger og samfundsøkonomiske analyser, herunder cost-benefit-analyser og forskellige metoder til måling af kvalitet og præferencer. Afdelingen er desuden vært for Campbell og gennemfører systematiske forskningsoversigter (reviews) over effektmåling af offentlige indsatser, og den samarbejder tæt med VIVEs øvrige afdelinger inden for deres respektive emnefelter.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på de medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen.