VIVE Arbejde og Ældre

Afdelingen VIVE Arbejde og Ældre beskæftiger sig med to faglige områder: beskæftigelse & integration samt ældreområdet. Inden for beskæftigelse og integration har afdelingen bl.a. fokus på, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og hvordan beskæftigelsesindsatser implementeres og virker. Desuden er der fokus på boligsociale indsatser og problemstillinger, der vedrører etniske minoriteters velfærd og inklusion i det danske samfund. Inden for ældreområdet har afdelingen bl.a. fokus på samfundsmæssige udfordringer i det aldrende samfund, ældres levevilkår og indretningen af ældreplejen.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på de medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen.

 

Anders Rosdahl

Jenny-Maria Lohiniva

Tobias Heide-Jørgensen