Direktør til VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet den 1. juli 2017 og er et af Danmarks største forsknings- og analysemiljøer for velfærdspolitiske spørgsmål.

Centeret har til formål at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår. Centerets primære fokus er forskning og analyse, som kan tilvejebringe viden om de forhold, der påvirker borgernes levevilkår i almindelighed og om samspillet mellem borgere og velfærdssamfundets institutioner i særdeleshed. Centeret bedriver anvendelsesorienteret og praksisnær forskning og analyse.

Centeret, som har 220 medarbejdere og er beliggende i København K med en afdeling i Aarhus, er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet og ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 14 medlemmer.

Stillingen

Direktøren varetager med afsæt i centerets faglige uafhængighed den overordnede faglige og administrative ledelse af centeret. Direktøren er ansvarlig for centerets personale og finansiering, herunder den indtægtsdækkede virksomhed. Desuden forventes det, at direktøren spiller en fremtrædende rolle i forhold til centerets samlede kontaktflader, således at direktøren sammen med bestyrelsen og i tæt samarbejde med centrets medarbejdere er med til at sikre relevant forskning og analyse af en høj faglig kvalitet og formidlingen heraf.

Centeret har en nøglerolle i forhold til etablering af vidensbaserede løsninger på velfærdsområdet, og direktøren skal sikre, at dette potentiale indfries.

Kvalifikationer

Relevante kandidater til stillingen har blandt andet:

  • En samfundsvidenskabelig baggrund og betydelig indsigt i forskning og analyse i forhold til offentlig økonomi, forvaltning og velfærdsstat
  • Ledelseserfaring fra større offentlig eller privat virksomhed, herunder erfaring med ledelse af ledere, erfaring med ledelse af vidensmedarbejdere samt erfaring med større organisationsændringer
  • En stor viden om kommunernes, regionernes og statens organisation og styring på velfærdsområderne
  • Indsigt i og erfaring med ekstern forskningsfinansiering
  • Personlig gennemslagskraft og evnen til at motivere og skabe resultater gennem andre
  • Særdeles gode samarbejds- og kommunikationsevner, herunder erfaring med formidling af budskaber til omverdenen og mediehåndtering

Løn og ansættelse

Direktøren ansættes efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen, der er klassificeret i løngruppe 3, besættes på åremålsvilkår.

Ansættelsesområdet er Økonomi- og Indenrigsministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner uanset geografisk placering.

Tiltrædelse 1. januar 2019.

Oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til departementschef Sophus Garfiel, tlf. 4185 1333, bestyrelsesformand Nina Smith, tlf. 6170 1288 eller konsulent Eva Zeuthen Bentsen 2086 0325.

Ansøgning

Ansøgning og relevant dokumentation sendes elektronisk via stillingsopslaget på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside (www.oim.dk).

Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest den 27. september 2018 kl. 12. Der forventes at blive afholdt samtaler i uge 40 og 41.

Der medvirker konsulentfirma ved rekrutteringsprocessen.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.