Ledelse og organisering

VIVE er ledet af en bestyrelse under bestyrelsesformand Nina Smith. Læs mere om bestyrelsen her.

VIVEs daglige ledelse består af:

Mette Deding, udviklingsdirektør og konstitueret direktør
Torben Tranæs, forskningsdirektør
Hans Hummelgaard, forsknings- og analysechef, afd. VIVE Effektmåling og konstitueret kommunikationschef
Kræn Blume Jensen, forsknings- og analysechef, afd. VIVE Social
Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef, afd. VIVE Arbejde og Ældre
Mads Leth Jakobsen, forsknings- og analysechef, afd. VIVE Uddannelse
Pia Kürstein Kjellberg, forsknings- og analysechef, afd. VIVE Sundhed
Vibeke Normann Andersen, forsknings- og analysechef, afd. VIVE Styring og Ledelse
Hanne Friis Kaas, økonomi- og administrationschef

Forskning og analyse er på VIVE organiseret i seks afdelinger