Bestyrelse

VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet

Centeret ledes af en bestyrelse, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren efter indstilling fra finansministeren, sundhedsministeren, beskæftigelsesministeren, børne- og socialministeren, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Det Frie Forskningsråd, videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner samt medarbejderne.

 • Nina Smith (formand), professor ved Aarhus Universitet, Institut for Økonomi
 • Rikke Margrethe Friis (næstformand), direktør i Danske Regioner
 • Kristian Heunicke (næstformand), direktør i KL
 • Bente Halkier, professor ved Københavns Universitet, Sociologisk Institut
 • Christina Holm-Petersen (medarbejderrepræsentant), projektchef i VIVE
 • Dorthe Eberhardt Søndergaard, afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet, Afdelingen for Lægemidler, Internationale Forhold, Sundhedsjura og Psykiatri
 • Ellen Klarskov Hansen, afdelingschef i Børne- og Socialministeriet
 • Jan Erik Askildsen, professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for Økonomi
 • Jens Blom-Hansen, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab
 • Julie Vig Albertsen, afdelingschef i Finansministeriet
 • Lotte Jensen, professor og institutleder ved CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • Martin Ulrik Jensen, afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet, Strukturpolitik
 • Mona Larsen (medarbejderrepræsentant), seniorforsker i VIVE