Om VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer.

Her på vive.dk finder du nyheder og en række oplysninger om VIVE. Hvis du har brug for at finde mere konkret viden om publikationer, medarbejdere m.m., skal du stadig søge på de to hidtidige hjemmesider: kora.dk og sfi.dk