Nyheder

De gymnasiale uddannelser prioriterer talentudvikling højt, og de er godt på vej, når det drejer sig om tilbud til de talentfulde elever. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

De gymnasiale uddannelser bør arbejde mere systematisk med talentindsatser

Kategorier

Rapport

De gymnasiale uddannelser er godt på vej, når det gælder udvikling af tilbud om talentindsatser til de mest talentfulde elever – især inden for de naturvidenskabelige fag. Talentindsatserne er imidlertid fortsat meget tilfældige og afhænger af enkelte læreres engagement og initiativ. Eleverne savner en tættere kobling mellem talentindsatsen og den øvrige undervisning på deres uddannelse.

Tværgående løsninger kræver særlige overvejelser i forhold til økonomistyringen.

Seks råd til økonomistyring af tværgående løsninger

Kategorier

Rapport

Det kan være en udfordring for kommunerne at styre økonomien, når sociale indsatser går på tværs af kommunale serviceområder. En tværgående indsats kan eksempelvis koste penge på ét område, men give en gevinst på et andet. VIVE har undersøgt, hvordan kommunerne kan tilrettelægge og videreudvikle økonomistyringen af tværgående løsninger.

Kurset skal forebygge, at den pårørendes rolle bliver så belastet, at det fører til mistrivsel, isolation, ensomhed, stress eller depression. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Kategorier

Projekter

VIVE evaluerer et nyt kursus for pårørende til langvarigt syge mennesker. Kurset bliver tilbudt i cirka 40 kommuner i 2019 og skal forebygge mistrivsel, ensomhed, stress og depression hos de pårørende.

VIVEs analyse skal inspirere kommuner til, hvordan de kan videreudvikle deres økonomistyring på det specialiserede voksenområde. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

VIVE undersøger kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde

Kategorier

Projekter

Det er vanskeligt for kommunerne at styre økonomien på det specialiserede voksenområde, som omfatter tilbud og ydelser til voksne borgere med eksempelvis handicap eller sindslidelser. VIVE er derfor i gang med at undersøge, hvordan kommunerne kan videreudvikle styringen af økonomien på området.

VIVEs kommunetal viser, at det varierer meget på tværs af kommunerne, hvor mange unge der har en ungdomsuddannelse. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Mange unge i yderkommuner tager en ungdomsuddannelse

Kategorier

Notat

Det går trægt med at realisere målsætningen om, at 90 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Men nogle kommuner er tættere på end andre – særligt i yderkommunerne tager de unge en ungdomsuddannelse. Det viser nye kommunetal fra VIVE.

Det vurderes, at minimum 9-10 procent af unge danske kvinder mistrives psykisk. Foto: IStock

Effektfulde indsatser til unge i psykisk mistrivsel

Kategorier

Rapport

Mange unge trives dårligt psykisk. VIVE har fundet 17 studier, som dokumenterer positive effekter i forebyggende indsatser over for unge med psykiske mistrivselsproblemer. Undersøgelsen understreger dog, at det kræver yderligere dokumentation at sige noget klart om, hvilke metoder der virker.

Undersøgelsen viser, at der er betydelige forskelle i jobcentrenes resultater og i deres effektivitet. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Mindre effektive jobcentre kan lære af de mest effektive

Kategorier

Rapport

Der er stor forskel på, hvor effektive landets jobcentre er til at få ledige og sygemeldte i arbejde. Hvis de mindst effektive kommuner lærer af de mest effektive, kan man få langt flere ud af offentlig forsørgelse, uden at det koster mere for samfundet. Det viser en ny benchmarkinganalyse, som VIVE har udarbejdet for Rigsrevisionen.

Eleverne i 2. klasse har haft glæde af forløbet med projekt Lær med Familien. Foto: Jesper Voldgaard

De yngste elever trives bedre efter familierettet skoleprojekt

Kategorier

Rapport

Fire skoler i Viborg og Høje-Taastrup har afprøvet metoden Lær med Familien, hvor lærere og pædagoger gennem forskellige aktiviteter inddrager forældrene i skolearbejdet. VIVEs evaluering af Lær med Familien viser, at særligt de yngste elever har haft glæde af aktiviteterne, og giver udtryk for, at de trives bedre i klassen efter projektet.

Danske kommuner benytter sig i stigende grad af en særlig feedback-metode for at forbedre samarbejdet mellem borger og medarbejder ved sociale indsatser.

Udbredt feedback-metode viste ingen effekt ved bostøtteprojekt

Kategorier

Rapport

Danske kommuner benytter sig i stigende grad af en særlig feedback-metode for at forbedre samarbejdet mellem borger og medarbejder ved sociale indsatser. Men den såkaldte Feed-back-Informed Treatment FIT havde ingen effekt – hverken på borgernes trivsel eller andre effektmål – da Københavns Kommune i et forsøg brugte FIT ved bostøtteindsatser. Det viser VIVEs evaluering af forsøget.

Med et nyt informationshæfte og en stor konference sætter VIVE fokus på, hvad sker der i disse mange møder mellem de udsatte borgere og velfærdssystemet.

Når udsatte borgere møder velfærdssystemet

Kategorier

Katalog

Hvad sker der i mødet mellem en udsat borger og velfærdssystemet? Hvad koster omsorgen for de mest udsatte, og hvor kan man styrke indsatserne til gavn for både borgere og samfundsøkonomi? Det belyses i et informationshæfte, som udkommer i dag i anledning af konferencen ”Sociale indsatser koster – men koster det mere at lade være?”