Nyheder

Personer med bevægelseshandicap har svært ved at få job. Et nyt projekt skal fjerne de usikkerheder hos både arbejdsgiver og arbejdstager, der bremser jobmulighederne.

Vidensdeling skal få flere bevægelseshandicappede i beskæftigelse

Kategorier

Projekter

Et nyt forskningsprojekt skal se på, hvorfor det er svært for personer med bevægelseshandicap at komme i job, og hvad man kan gøre for at fjerne de barrierer på arbejdsmarkedet, der gør det vanskeligt at integrere dem. Vidensdeling mellem virksomheder, personer med handicap, jobcentre og et nyt forskningscenter skal bane vejen.

Kommunerne skal lære mere af hinandens erfaringer på akutområdet

Kategorier

Artikel

Kommunerne tester nye løsninger på livet løs, men de glemmer at indsamle og dele viden om, hvad der virker godt og skidt. Dermed kommer vi ikke de typiske udfordringer til livs. Det skriver Martin Sandberg Buch, som er projektchef i VIVE i dette blogindlæg, der har været bragt i Kommunal Sundhed.

The Back to Life Project er et rehabiliteringstilbud til mennesker, der har fået alvorlige fysiske skader efter en ulykke eller sygdom. Foto: Lars Degnbol/VIVE

Projekt hjælper med succes mennesker videre efter ulykker

Kategorier

Rapport

Fysisk træning, stærke fællesskaber og hjælp til alt fra det praktiske til det psykiske er til stor gavn for mennesker, der har fysiske skader efter en ulykke. Det viser VIVEs evaluering af projekt Back to Life.

Kommunerne i Region Hovedstaden har flest arbejdspladser pr. 100 17-64-årige borgere, mens kommunerne i Region Sjælland har færrest. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Stor forskel på antal arbejdspladser i kommunerne

Kategorier

KV17, Notat

Antallet af arbejdspladser varierer kraftigt fra kommune til kommune og fra region til region. Mens antallet af arbejdspladser pr. 100 17-64-årige borgere i gennemsnit er størst i kommunerne i Region Hovedstaden, er det lavest i Region Sjælland, viser et nyt notat. Nogle kommuner kan have dobbelt så mange arbejdspladser som andre kommuner.

Et positivt fokus kan hjælpe anbragte børn

Kategorier

Rapport

Hvad er det, der gør, at nogle anbragte børn og unge trives i skolen, tager deres eksamen og måske kommer videre i uddannelsessystemet? Og hvordan kan man bruge de positive erfaringer til at styrke de anbragtes skolegang generelt? Det har været fokus i et toårigt projekt, hvor personalet på 14 døgninstitutioner har arbejdet med metoden Positiv Afvigelse – og det har umiddelbart hjulpet de anbragte børn og unge på institutionerne, viser VIVEs evaluering af projektet.

Selv om borgernes tillid til lokalpolitikerne generelt er høj i Danmark, så er tilliden dalet siden 2001. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Borgernes opbakning til lokaldemokratiet daler

Kategorier

KV17, Rapport

Kommunen er i højere grad en serviceleverandør end et demokratisk forum, som man er forpligtet til at deltage i. Det mener en voksende andel borgere i en ny rapport om borgernes forhold til lokaldemokratiet. Rapporten viser en nedadgående tendens, både hvad angår tillid til politikerne, deltagelse i lokalvalg og viden om lokalpolitiske forhold.

I gennemsnitskommunen var 18 procent af borgerne mellem 17 og 64 år enten arbejdsløse eller på anden offentlig forsørgelse i 2016, og andelen har været svagt faldende de seneste år.

Færre på offentlig forsørgelse i kommunerne

Kategorier

KV17, Notat

I gennemsnitskommunen var knap hver femte borger mellem 17 og 64 år arbejdsløs eller på anden offentlig forsørgelse i 2016. Det viser et nyt notat fra VIVE. Det er en lidt mindre andel end i 2013. Ser man på de enkelte af landets kommuner, er andelen af arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede over tre gange højere i nogle kommuner end i andre.

Brug VIVEs eksperter op til KV 2017

VIVEs forskere stiller deres viden til rådighed op til kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november. Vi har solid og aktuel viden om lokaldemokratiets tilstand, om kommunernes og regionernes økonomi og udfordringer - og vi dækker alle de store velfærdspolitiske områder. Se en liste med et udpluk af VIVEs mange eksperter her.

De fleste adopterede trives – men nogle får det svært

Kategorier

Rapport

De fleste adopterede i Danmark trives og har det godt. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, som afdækker, hvordan det er at vokse op som adopteret i Danmark. Undersøgelsen viser også, at adopterede har forskellige måder at håndtere det særlige vilkår, som adoptionen udgør i deres liv – og at nogle få kan opleve svære problemer i opvæksten og voksenlivet.

VIVE leverer forskningsinput til Ledelseskommissionen

Hvordan får vi bedre ledelse i det offentlige? Det er det på en gang simple og komplekse spørgsmål, Ledelseskommissionen skal svare på. Femten forskere har givet input til kommissionens arbejde, bl.a. tre forskere fra VIVE.