Nyheder

Langsigtet indsats hjælper – nogle – sårbare borgere

Kategorier

Rapport

I København og Skanderborg har man siden 2014 afprøvet metoden Assertive Community Treatment (ACT) i et projekt rettet mod borgere med psykiske vanskeligheder, der også har et misbrug. En ny evaluering fra VIVE og Rambøll tyder på, at de fleste borgere har gavn af indsatsen – men peger også på, at det er vanskeligt at måle virkningen af en langsigtet indsats for en gruppe borgere med meget komplekse problemer.

Førskolebørnene i Aarhus Kommune er blevet mindre sårbare. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Andelen af sårbare børn i Aarhus er faldet

Kategorier

Notat

Aarhus Kommune havde i 2009 en større andel af sårbare børn blandt de 0-5-årige end på landsplan. Men i 2015 var billedet vendt og andelen lavere, end den var i hele landet. Det viser en ny analyse af Aarhus Kommunes forventede socioøkonomiske udgiftsbehov på førskoleområdet.

Mængden af unødigt bureaukrati i kommunerne er tilsyneladende skrumpet. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Forskere: Kommunalpolitikere oplever mindre unødigt bureaukrati

Kategorier

Artikel, KV17

Mængden af unødigt bureaukrati i kommunerne er tilsyneladende skrumpet. I hvert fald er der fra 2013 til 2017 sket et fald i kommunalpolitikernes oplevelse af bureaukratisk bøvl, når man spørger politikerne selv. Oplevelsen af unødigt bureaukrati tenderer til at være størst blandt medlemmerne af kommunernes beskæftigelsesudvalg. Det skriver VIVE-forskere i denne kronik, der har været bragt i Altinget.

De sidste 10-15 år har der været fokus på at styrke indsatsen for mennesker, som både har et misbrug og psykisk sygdom. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Koordinerende indsatsplaner sætter spot på centrale problemer

Kategorier

Artikel

Foreløbige erfaringer med koordinerende indsatsplaner i psykiatri og misbrugsbehandling tyder på, at de ikke i sig selv løser problemer. De tydeliggør snarere, hvilke udfordringer der skal tages fat på, hvis man vil have et frugtbart samarbejde på tværs af sektorer. Det skriver Martin Sandberg Buch i et blogindlæg i Kommunal Sundhed.

Der er forholdsvis små, men statistisk sikre ændringer i antallet af fritidsaktiviteter, eleverne deltager i. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter

Kategorier

Notat

Generelt går eleverne til lidt færre fritidsaktiviteter i 2016 sammenlignet med 2014, men forskellene er ikke markant store. Det viser dette notat, som undersøger den længere skoledags betydning for elevers deltagelse i fritidsaktiviteter.

Målgruppen af unge med et skadeligt alkoholforbrug har vist sig svær for projektet at nå. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Svært at rekruttere unge til alkoholrådgivning

Kategorier

Rapport

Selv om unge 16-25-årige udviser stor åbenhed og vilje til at tale om alkohol, så er det vanskeligt at rekruttere unge med et skadeligt alkoholforbrug til rådgivning. Det er den overordnede konklusion i et pilotprojekt, der har afprøvet et tilbud med individuelle rådgivende samtaler.

Unge i folkeskolens ældste klasser tager noget med sig, når de møder den personlige historie om en trafikulykke, fortalt af en, der kom til skade, og som selv var helt eller delvist skyld i ulykken.

Unge tager råd om sikker trafik til sig, men handler ikke altid derefter

Kategorier

Rapport

Det rykker ved store skoleelevers holdning til og viden om trafiksikkerhed, når de møder en Sikker Trafik LIVE-ambassadør – dvs. en person, der selv har været involveret i en trafikulykke, og som kommer ud på skolen og fortæller om ulykken og tiden før og efter. Elevernes egen adfærd i trafikken er det dog sværere at påvirke. Det viser en ny effektmåling af Rådet for Sikker Trafiks foredragstilbud.

Fredensborg Kommune henviser betydeligt flere skoleelever til specialundervisning, end man skulle forvente ud fra sammensætningen af elever i kommunen. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Mange elever i Fredensborg får specialundervisning

Kategorier

Notat

Fredensborg Kommune henviser betydeligt flere skoleelever til specialundervisning, end man skulle forvente ud fra sammensætningen af elever i kommunen. Samtidig viser denne analyse, at der er forskelle på det forventede behov for specialundervisning i kommunens enkelte skoledistrikter.