Nyheder

VIVE har etableret et overblik over, hvilke typer af progressionsmålingsredskaber kommunerne anvender i sagsbehandlingen. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Se hvilke redskaber, kommunerne bruger til at måle udsatte børns og unges udvikling

Kategorier

Rapport

VIVE har undersøgt, hvordan kommunerne anvender progressionsmålinger, når de sagsbehandler på området for socialt udsatte børn og unge. Undersøgelsen kigger også på, hvordan kommunerne anvender data fra målinger som beslutningsgrundlag i den overordnede ledelse og styring af området.

Nyt center for offentlig ledelse skal skabe viden om, hvordan ledelse kan bidrage til at udvikle og skabe resultater i den offentlige sektor. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

VIVE er med i nyt forskningscenter for ledelse

Kategorier

Om VIVE

Nyt center for offentlig ledelse skal skabe viden om, hvordan ledelse kan bidrage til at udvikle og skabe resultater i den offentlige sektor. VIVE bidrager med viden og eksperter til centeret, der hører under Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Det danske udligningssystem indeholder allerede i dag kriterier, som tager højde for regionale og geografiske forskelle. Det gælder for eksempel befolkningsudvikling og arbejdsmarked. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Geografiske og regionale kriterier fylder mere i andre landes udligningssystemer

Kategorier

Notat

Det danske udligningssystem indeholder allerede i dag kriterier, som tager højde for regionale og geografiske forskelle. Det gælder for eksempel befolkningsudvikling og arbejdsmarked. Men nabolandes udligningssystemer indeholder flere af disse elementer, viser en analyse.

I fremtiden vil der være færre rutinemæssige arbejdsopgaver. Derfor bliver det vigtigere end nogensinde, at medarbejdere også kan løse problemstillinger og samarbejde med kollegaer, viser dette litteraturstudie. Foto: Ole Bo Jensen

Den teknologiske udvikling og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked

Kategorier

Rapport

Fremtidens matematikere og ingeniører skal ikke bare være kloge – de skal også være rigtigt gode til at samarbejde, hvis de skal have et godt job og en høj løn. Det viser dette litteraturstudie, som VIVE har udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Seminar: Hvordan overlever velfærdsstaten?

Kategorier

Arrangementer

Velfærdsstatens fremtid er på dagsordenen, når danske og internationale eksperter, politikere, debattører og praktikere over tre dage i maj mødes til seminar på Aarhus Universitet. VIVE er repræsenteret med flere eksperter.

- Det er vigtigt, at politikerne har det rigtige grundlag for at træffe beslutninger om velfærdsstatens udvikling. Derfor har vi efterprøvet Rockwoolfondens resultater. Og vores efterprøvning viser altså, at uddannelsesmobiliteten er højere i Danmark end i USA, siger seniorforsker Jens-Peter Thomsen. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Uddannelsesmobiliteten er højere i Danmark end i USA

Kategorier

Videnskabelig artikel

Danske unge fra kortuddannede hjem har større chancer for at få en videregående uddannelse sammenlignet med amerikanske unge fra tilsvarende familier. Det viser en ny analyse fra VIVE, som dermed peger i en anden retning end en tilsvarende analyse fra Rockwoolfonden fra 2016. Læs her, hvorfor VIVE kommer frem til en anden konklusion.

De kommunale ledere kan blive bedre til at forklare baggrunden for og formålet med reglerne for medarbejderne, implementere dem, så de giver mening, og sikre, at det er nemt for medarbejderne at finde de gældende regler og retningslinjer. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Selvpåført bureaukrati giver mening i kommuner, men kan håndteres bedre

Kategorier

Artikel

Langt de fleste af de retningslinjer, regler og dokumentationskrav, som kommunerne selv har indført, er meningfulde for både ledere og medarbejdere. De oplever, at det styrker kvaliteten af deres arbejde. Men implementeringen og kommunikationen kan blive bedre. Det viser VIVEs undersøgelse af to kommuners selvpåførte bureaukrati.

38 danske fagforbund ønsker at starte en diskussion af, om større lønåbenhed kan være vejen til ligeløn i Danmark. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Sådan vil vores nabolande sikre åbenhed om løn

Kategorier

Notat

Vores europæiske naboer har i 2017 gennemført initiativer, der skal fremme åbenhed omkring kvinders og mænds løn. Storbritannien har indført pligt til at offentliggøre lønforskelle. I Island skal virksomheder bevise, at de har ligeløn. Og i Tyskland har medarbejdere fået ret til at se medianlønnen for grupper af kolleger i lignende funktioner. Det viser VIVEs undersøgelse.

Ledelseskompasset er for de organisationer, der allerede er i gang med at arbejde med borgerinddragelse, og som ønsker at systematisere ledelse af indsatserne. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Nyt redskab kan styrke ledelse af borgerinddragelse

Kategorier

Notat

Klar og tydelig ledelse er en forudsætning for, at borgerinddragelse skal blive en succes. VIVE har udviklet ’Ledelseskompas for borgerinddragelse’ – et redskab, som netop kan hjælpe offentlige ledere til at sætte en klar retning for deres organisation i arbejdet med inddragelsen.

Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Få inspiration til bedre økonomistyring på børneområdet

Kategorier

Arrangementer

VIVE inviterer til temamøde om økonomistyring på det specialiserede børn- og ungeområde og på området for specialundervisning i folkeskolen. Her kan du høre om resultaterne af VIVEs analyser af praksis i en række kommuner, og du kan høre konkrete erfaringer fra en kommunes arbejde med at forbedre styringen.