Nyheder

Sundhedsvæsenet får halvanden milliard kroner, hvis de kan reducere antallet af indlæggelser og indføre mere telemedicin. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Nærhedsfinansiering – et vindue for byttehandler?

Kategorier

Artikel

Sundhedsvæsenet får halvanden milliard kroner, hvis de kan reducere antallet af indlæggelser og indføre mere telemedicin. Det giver en ny og unik mulighed for at gentænke opgavefordelingen mellem kommuner og regioner, skriver professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg fra VIVE. Artiklen har været bragt i Dagens Medicin.

Kvaliteten af de fagprofessionelles arbejde med børn og unges læring og udvikling antages at kunne øges gennem de kompetenceudviklingsmuligheder, de tilbydes på arbejdspladsen.

Uvist om kompetenceudvikling af pædagoger og lærere har en effekt

Kategorier

Rapport

Løbende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger skal give bedre undervisning og pædagogisk praksis til gavn for børnene. Om det er tilfældet kan man ikke vurdere på baggrund af de eksisterende evalueringer af området. Der er nemlig for få evalueringer og kvaliteten af dem er for lav, viser VIVEs litteraturstudie. VIVE anbefaler derfor, at man gennemfører nye effektstudier af området i Danmark.

Værdisætningsstudier kan give et værdifuldt indblik i efterspørgslen på offentlige serviceydelser og investeringer. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Særlig metode kan belyse efterspørgsel på offentlig service

Kategorier

Notat

Velfærdsydelser er ofte ensartede på tværs af både kommuner og regioner, og det kan være svært at vurdere, om borgerne efterspørger andre eller ændrede ydelser. Det kan særlige metoder imidlertid give indblik i, viser et notat, der også beskriver brugen af metoderne.

Analysen viser, at Helsingør Kommune henviser lidt flere elever til specialundervisning end den gennemsnitlige kommune på landsplan. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Store variationer i behovet for specialundervisning i Helsingør

Kategorier

Notat

Ser man på hvert enkelt skoledistrikt i Helsingør Kommune, er der store forskelle på det forventede behov for specialundervisning. I nogle distrikter er det forventede behov næsten dobbelt så stort som i andre, viser en analyse.

Frederiksberg og Københavns Kommuner har gennemført udviklingsprojektet ’Læring, der ses’ på mellemtrinnet på samtlige skoler i kommunerne. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Udviklingsprojekt har ændret praksis på skoler

Kategorier

Rapport

Lærere og pædagoger er blevet bedre til at arbejde med værktøjer som målstyret læring, differentieret undervisning og feedback. Det er et af resultaterne af udviklingsprojektet ’Læring, der ses’, som København og Frederiksberg har gennemført på samtlige skoler i de to kommuner. Men både lærere og pædagoger mangler tid til at arbejde med værktøjerne i den daglige undervisning, viser VIVEs evaluering af projektet.

MATURE skal være med til at vise vejen til en bedre velfærdsservice for fremtidens ældre. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Bliv opdateret på den nyeste forskning om ældre

Kategorier

Arrangementer

Hvor stor er ældres vilje til at betale for serviceydelser, og kan vi forebygge akutte indlæggelser af ældre? Det er nogle af de emner, der er på programmet, når det treårige forskningsprojekt MATURE inviterer til konference den 22. august 2018.

I Fredericia kan borgere med handicap eller sindslidelser komme direkte ind til kommunen fra gaden og få hjælp med det samme. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Skræddersyet hjælp til borgere med sindslidelser i Fredericia

Kategorier

Rapport

I Fredericia kan borgere med handicap eller sindslidelser komme direkte ind fra gaden og få hurtig hjælp hos kommunens tilbud Din Indgang. Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borger og har fokus på forebyggelse, rehabilitering og peer-støtte. Både borgere, pårørende og ansatte udtrykker stor tilfredshed med indsatsen, men der er behov for en ekstra indsats over for de borgere, der ikke henvender sig af sig selv. Det viser ny VIVE-evaluering.

Skolesammenlægningerne har, ifølge undervisere i små fag og lærere fra små skoler, styrket fagmiljøerne. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Ballerup er godt på vej med ny skolestruktur

Kategorier

Rapport

Færre og større skoler og flere kompetencer til ledelsen på skolerne. Det er kerneelementerne i Ballerup Kommunes reform, der skal styrke det samlede skolevæsen i kommunen. VIVEs evaluering viser, at skolesammenlægning ifølge undervisere i små fag og lærere fra små skoler har styrket fagmiljøer. Men det kan være svært at skabe oplevelsen af at være én skole på tværs af matrikler.

I 2017 lød gennemsnitskommunens samlede regnskabsresultat på 717 kroner pr. indbygger. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Kommunernes overskud fortsætter

Kategorier

Notat

For femte år i træk har kommunerne samlet set overskud i regnskabet. Overskuddet skyldes, at driftsudgifterne har været væsentligt lavere, end kommunerne har budgetteret med. Det viser VIVEs nye nøgletal for kommunernes økonomistyring.

En central anbefaling i evalueringen er at fastholde fokus på at styrke relationen mellem ung og sagsbehandler og have mod til at skifte sagsbehandler, hvis samarbejdet ikke er godt. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Tæt kontakt til sagsbehandler øger udsatte unges trivsel

Kategorier

Rapport

Færre sager på sagsbehandlerens bord, tættere relation til de udsatte unge og bedre inddragelse af familie og netværk. Det er nogle af omdrejningspunkterne i Københavns Kommunes omstilling af den sociale indsats over for udsatte unge. Og omstillingen har styrket mange af de unges trivsel og motivation, viser en evaluering.