Nyheder

Det vurderes, at minimum 9-10 procent af unge danske kvinder mistrives psykisk. Foto: IStock

Effektfulde indsatser til unge i psykisk mistrivsel

Kategorier

Rapport

Mange unge trives dårligt psykisk. VIVE har fundet 17 studier, som dokumenterer positive effekter i forebyggende indsatser over for unge med psykiske mistrivselsproblemer. Undersøgelsen understreger dog, at det kræver yderligere dokumentation at sige noget klart om, hvilke metoder der virker.

Undersøgelsen viser, at der er betydelige forskelle i jobcentrenes resultater og i deres effektivitet. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Mindre effektive jobcentre kan lære af de mest effektive

Kategorier

Rapport

Der er stor forskel på, hvor effektive landets jobcentre er til at få ledige og sygemeldte i arbejde. Hvis de mindst effektive kommuner lærer af de mest effektive, kan man få langt flere ud af offentlig forsørgelse, uden at det koster mere for samfundet. Det viser en ny benchmarkinganalyse, som VIVE har udarbejdet for Rigsrevisionen.

Eleverne i 2. klasse har haft glæde af forløbet med projekt Lær med Familien. Foto: Jesper Voldgaard

De yngste elever trives bedre efter familierettet skoleprojekt

Kategorier

Rapport

Fire skoler i Viborg og Høje-Taastrup har afprøvet metoden Lær med Familien, hvor lærere og pædagoger gennem forskellige aktiviteter inddrager forældrene i skolearbejdet. VIVEs evaluering af Lær med Familien viser, at særligt de yngste elever har haft glæde af aktiviteterne, og giver udtryk for, at de trives bedre i klassen efter projektet.

Danske kommuner benytter sig i stigende grad af en særlig feedback-metode for at forbedre samarbejdet mellem borger og medarbejder ved sociale indsatser.

Udbredt feedback-metode viste ingen effekt ved bostøtteprojekt

Kategorier

Rapport

Danske kommuner benytter sig i stigende grad af en særlig feedback-metode for at forbedre samarbejdet mellem borger og medarbejder ved sociale indsatser. Men den såkaldte Feed-back-Informed Treatment FIT havde ingen effekt – hverken på borgernes trivsel eller andre effektmål – da Københavns Kommune i et forsøg brugte FIT ved bostøtteindsatser. Det viser VIVEs evaluering af forsøget.

Med et nyt informationshæfte og en stor konference sætter VIVE fokus på, hvad sker der i disse mange møder mellem de udsatte borgere og velfærdssystemet.

Når udsatte borgere møder velfærdssystemet

Kategorier

Katalog

Hvad sker der i mødet mellem en udsat borger og velfærdssystemet? Hvad koster omsorgen for de mest udsatte, og hvor kan man styrke indsatserne til gavn for både borgere og samfundsøkonomi? Det belyses i et informationshæfte, som udkommer i dag i anledning af konferencen ”Sociale indsatser koster – men koster det mere at lade være?”

Danskernes holdning til kørsel i påvirket tilstand stemmer ikke i alle tilfælde overens med deres faktiske adfærd i trafikken.

Alkohol-, narko- og trafikkursus opleves som straf, men overrasker positivt og giver ny viden

Kategorier

Rapport

Danskerne finder det uacceptabelt at køre bil i påvirket eller svækket tilstand, men deres adfærd i trafikken stemmer ikke altid overens med holdningen. Bilister, der ønsker at generhverve eller bevare kørekortet efter en spiritus- eller narkotikadom, skal på et obligatorisk kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) - et kursus de anser for at være en del af straffen.

Der er stor forskel på, hvor gode eller dårlige vilkår en kommune har for at få succes med beskæftigelsesindsatser til deres borgere. Det afhænger især af bor-gernes uddannelse og sociale baggrund, samt hvordan det lokale jobmarked ser ud. Foto: Michael Daugaard

Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

Kategorier

Rapport

Der er stor forskel på, hvor gode eller dårlige vilkår en kommune har for at få succes med beskæftigelsesindsatser til deres borgere. Det afhænger især af borgernes uddannelse og sociale baggrund, samt hvordan det lokale jobmarked ser ud. Lolland og Guldborgsund Kommuner er blandt de kommuner, der har de sværeste rammevilkår, mens Dragør og Rudersdal er blandt de bedst stillede. Det viser en analyse fra VIVE.

Udviklingen af gode inkluderende læringsmiljøer er i fuld gang på landets skoler. Foto: Ole Bo Jensen

Svært men perspektivrigt – inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen

Kategorier

Artikel

Udviklingen af gode inkluderende læringsmiljøer er i fuld gang på landets skoler, men der er stadig udfordringer. Denne artikel, som har været bragt i tidsskriftet ”Liv i Skolen” gør status på arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og ser på, hvilke udviklingsperspektiver, der er.

De bedste forudsætninger for at opnå en høj kvalitet i sjældne og komplekse operationer er at samle dem. Foto: Lars Degnbol

Når hospitalerne samler specialiserede og komplekse funktioner, kan det danne basis for god kvalitet

Kategorier

Rapport

Øvelse gør mester er et bærende princip i hospitalsplanlægning. Det er en af årsagerne til, at sjældne operationer og behandlinger bliver samlet på færre hospitaler. Men hvordan kan samling af specialiserede og komplekse funktioner skabe bedre kvalitet? Et bud er, at man bedre kan opbygge gode arbejdsprocesser og etablere teams, der kan indarbejde rutiner og få kontinuitet og læring i arbejdet.

SØM kan nu også bruges til at udregne de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser over for udsatte børn og unge. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Ny version af SØM regner på indsatser for udsatte børn og unge

Kategorier

Rapport

En udvidelse af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, gør det muligt at udregne de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser over for udsatte børn og unge over tid. Det er VIVE og Incentive, der har udvidet modellen for Socialstyrelsen.