Nyheder

CTI er en recovery-orienteret metode, dvs. den tager udgangspunkt i borgerens egen ressourcer, behov og ønsker.

Bedre trivsel med CTI-bostøtteindsats til mennesker med psykiske lidelser

Kategorier

Rapport

Indsatsmetoden Critical Time Intervention (CTI) kan hjælpe borgere med psykiske lidelser, der flytter til egen bolig efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller efter ophold på et botilbud. Det viser en evaluering af metoden, der blev afprøvet i Greve, Hillerød, Roskilde, Vejle og Aalborg Kommuner fra 2015 til 2017. Modtagerne af indsatsen oplevede forbedret psykisk trivsel og funktionsevne, og de fik et stærkere socialt netværk.

Anbragte unge og tidligere anbragte unge føler sig i langt højere grad ensomme, udenfor og har lavt selvværd. Foto:; Pexels

Psykisk mistrivsel blandt anbragte unge er dobbelt så udbredt som blandt unge generelt

Kategorier

Notat

Anbragte unge er på mange måder meget mere udsat for psykisk mistrivsel og psykiske lidelser end unge generelt. Anbragte unge og tidligere anbragte unge føler sig i langt højere grad ensomme, udenfor og har lavt selvværd. De har 13 gange højere sandsynlighed end unge ge-nerelt for at have fået en psykiatrisk diagnose.

VIVEs analyse viser, at sygeplejerskerne oplever tre former for kompleksitet: Medicinsk, social og organisatorisk kompleksitet. Foto: Michael Daugaard

3 typer af kompleksitet i den kommunale sygepleje

Kategorier

Rapport

Medarbejderne i den kommunale sygepleje oplever tre typer af kompleksitet i deres arbejde: Medicinsk og social kompleksitet, der udspringer af borgerens sygdoms- og livssituation, og organisatorisk kompleksitet, der udspringer af arbejdspladsens organisering og arbejdsgange. Det viser VIVEs analyse af sygeplejerskernes eget perspektiv på kompleksitet i deres hverdag.

Eleverne er glade for bevægelse i undervisningen, men de oplever, at skoledagene er for lange. Foto: Ricky John Molloy

De yngste elevers hverdag i folkeskolen – 3 år efter reformen

Kategorier

Rapport

Eleverne er glade for bevægelse i undervisningen, men de oplever, at skoledagene er for lange. Deres oplevelse af skoledagens længde afhænger dog meget af timernes indhold og form. Der er gode erfaringer med at bruge den understøttende undervisning på en måde, som motiverer og engagerer eleverne. Det viser en kvalitativ analyse blandt elever i 2. og 4. klasse på tre skoler.

VIVEs undersøgelse skal bidrage til arbejdet med at opdatere de nationale anbefalinger på akutområdet. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Hvordan går det med de nye akutmodtagelser?

Kategorier

Projekter

De nye akutmodtagelser skal styrke kvaliteten, patienttilfredsheden og effektiviteten. Det siger Sundhedsstyrelsens pejlemærker fra 2007. Men hvordan går det med at få speciallæger i front og forbedre samarbejdet med specialafdelingerne? Og hvad skal der til, for at akutmodtagelserne bliver endnu mere velfungerende i fremtiden? Det skal VIVE undersøge.

Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Teledialog: En vej til bedre dialog mellem anbragte børn og deres sagsbehandlere

Kategorier

Arrangementer

Videosamtaler, SMS’er og chat kan være med til at styrke dialogen og relationen mellem anbragte børn og unge og deres kommunale sagsbehandlere, men det kræver et strategisk ledelsesfokus, og at der styr på teknikken. Det viser et projekt om teledialog, som du kan høre mere om på dette gåhjemmøde, der afholdes både i Aarhus og i København

De modne læger, der stadig har mod og lyst til arbejdsmarkedet, er en afgørende og uudnyttet ressource til at løse udfordringer, som et presset sundhedsvæsenet står overfor i disse år.

Eksperter: De erfarne læger kan lappe sundhedsvæsenets huller

Kategorier

Artikel

Sundhedsvæsenet er i disse år presset både økonomisk og demografisk. De modne læger, der stadig har mod og lyst til arbejdsmarkedet, er en afgørende og uudnyttet ressource til at løse de udfordringer, skriver Helle S. Wentzer, Peter Vedsted og Klaus Phanareth i denne artikel, der har været bragt som debatindlæg i Altinget.

VIVE skal evaluere forsøg med tilkøbsydelser som fx hjælp til rengøring til borgere, der modtager kommunal hjemmepleje.

Frikommuners forsøg med tilkøb i hjemmeplejen

Kategorier

Projekter

Hvad betyder det for ældre borgere, at de kan købe ekstra hjælp til rengøring og anden service hos den kommunale hjemmehjælper? I alt 11 frikommuner afprøver forsøg med tilkøbsydelser til borgere, der modtager kommunal hjemmepleje. Målet er at give borgerne større valgfrihed og mere sammenhængende indsatser, og VIVE skal evaluere forsøgene.

I socialpsykiatrien oplever man blandt andet en stigning i antallet af sårbare og skrøbelige unge med forskellige komplekse problemer. Modelfoto: Ole Bo Jensen/VIVE

Socialpsykiatrien skal løfte nye opgaver

Kategorier

Rapport

Flere sårbare og skrøbelige unge med forskellige problemer, fx psykisk lidelse og samtidigt misbrug, er blot ét eksempel på, at flere borgere med komplekse støttebehov stiller nye krav til opgaveløsningen i socialpsykiatrien. Hvis borgerne skal have den rette hjælp til at klare hverdagen, kræver det øget fleksibilitet i socialpsykiatrien og flere intensive indsatser.

Regeringen har som del af sammenhængsreformen igangsat en gennemgang af styringen på sundhedsområdet. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Analyse af 11 redskaber til styring i sundhedsvæsnet

Kategorier

Rapport

VIVE har beskrevet 11 statslige styringsinstrumenter for sundhedsvæsenet. Rapporten gennemgår fordele og ulemper ved de forskellige styringsredskaber, og den indgår i regeringens sammenhængsreform, hvor styringen af sundhedsvæsenet i fremtiden indgår som et centralt element.