Nyheder

Mickael Bech bliver direktør for VIVE

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll udpeger KORAs hidtidige direktør, Mickael Bech til posten som direktør for VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. VIVE blev etableret 1. juli i år efter en fusion mellem SFI og KORA.

Bevilling fra NORFACE til forskningsprojekt om ulighed

Kategorier

Projekter

Unge træffer en række valg, når det gælder uddannelse, job, familie og partnere, som har stor betydning for deres fremtidige karriere og levekår. Seniorforskerne Jens Peter Thomsen og Stefan B. Andrade sætter i projektet EQUALLIVES fokus på, hvordan social og økonomisk ulighed udvikler sig over individers livsforløb.

Sammen med en række norske forskere skal VIVE kortlægge plejeområdet i Norge. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Forskerhold skal skabe ny viden om ældreplejen

Kategorier

Projekter

Den norske ældrepleje har ligesom den den danske været under forandring i organiseringen af pleje og omsorg. Sammen med norske forskere skal VIVE kortlægge udviklingen i den kommunale serviceproduktion af ældrepleje i Norge. Projektet skal skabe ny forskningsbaseret viden, som kan danne grundlag for lederes og politikeres beslutninger i fremtiden.

VELUX FONDEN støtter fire kommuner - København, Randers, Aarhus og Aalborg – i deres arbejde med at udvikle handleplansarbejdet, så handleplanerne i højere grad inddrager borgerne, end det er tilfældet i dag. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Handicappede og socialt udsatte skal inddrages bedre i egen handleplan

Kategorier

Projekter

Fire kommuner arbejder i perioden 2017-2019 med at udvikle, afprøve, implementere og evaluere nye metoder og arbejdsformer, der skal give handicappede og socialt udsatte en følelse af ejerskab over den handleplan, der samler de indsatser, kommunen tilbyder. VIVE er med til at indsamle erfaringer og viden, der blandt andet skal danne baggrund for en håndbog.

Velkommen til VIVE

Kategorier

Om VIVE

SFI og KORA er gået sammen og blevet til VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Her på hjemmesiden kan du finde nyheder, arrangementer og en række informationer om VIVE.

Hvorfor hedder vi VIVE?

Kategorier

Om VIVE

VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Se mere i denne video.