Projekter

I samarbejde med CBS undersøges effekterne af studio-baseret undervisning på karrierevalg og an-den entreprenant adfærd. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

VIVE skal undersøge, om god undervisning kan skabe fremtidens iværksættere

Kategorier

Projekter

Kan en bestemt undervisningsform på universiteter og professionshøjskoler inspirere flere unge til at blive iværksættere efter endt uddannelse? Det skal VIVE undersøge i et nyt forskningsprojekt i samarbejde med CBS og VIA University College.

Kurset skal forebygge, at den pårørendes rolle bliver så belastet, at det fører til mistrivsel, isolation, ensomhed, stress eller depression. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Kategorier

Projekter

VIVE evaluerer et nyt kursus for pårørende til langvarigt syge mennesker. Kurset bliver tilbudt i cirka 40 kommuner i 2019 og skal forebygge mistrivsel, ensomhed, stress og depression hos de pårørende.

VIVEs analyse skal inspirere kommuner til, hvordan de kan videreudvikle deres økonomistyring på det specialiserede voksenområde. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

VIVE undersøger kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde

Kategorier

Projekter

Det er vanskeligt for kommunerne at styre økonomien på det specialiserede voksenområde, som omfatter tilbud og ydelser til voksne borgere med eksempelvis handicap eller sindslidelser. VIVE er derfor i gang med at undersøge, hvordan kommunerne kan videreudvikle styringen af økonomien på området.

Workshoppen er den sjette i en række af workshops om decentralisering og stat-kommune-økonomi, der har været afholdt i København siden 2007. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

VIVE afholder international workshop om arbejdsmarkedspolitik

VIVE holder i samarbejde med en sydkoreansk forskningsinstitution en international workshop den 13. og 14. september 2018. Fokus for workshoppen er den offentlige sektors og særligt kommunernes rolle i den aktive arbejdsmarkedspolitik samt de skiftende vilkår for arbejdsmarkedspolitikken.

VIVE skal evaluere et nyt og samlet rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Evaluering af rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom

Kategorier

Projekter

VIVE skal evaluere, hvilke fordele og ulemper der er ved at samle alle rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende på ét sted. Opgaven omfatter også en evaluering af et nyt videnscenter.

VIVE skal evaluere projektet 'Nye Veje', der løber frem til udgangen af 2023. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Region går nye veje for at styrke det nære sundhedsvæsen

Kategorier

Projekter

Region Nordjylland vil sikre borgerne bedre lægedækning og samtidig styrke sammenhæng og effektivitet i sundhedsydelserne. Det sker via regionsklinikker og afprøvning af nye tværsektorielle samarbejdsformer. ’Nye Veje’ hedder det seksårige projekt, som VIVE skal evaluere.

Det kommunale akutområde er i udvikling i disse år, blandt andet fordi Sundhedsstyrelsen fra i år stiller nye krav til kommunale akutfunktioner.

Danske erfaringer skal danne grundlag for Vejen Kommunes akutområde

Kategorier

Projekter

De danske kommuner udvikler i disse år deres akutområder, men det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan udviklingen sker. Denne undersøgelse skal i første omgang kortlægge erfaringer og viden om akutområdet i seks til ti kommuner. Kortlægningen skal i anden omgang give input til en lokal analyse af akutområdet i Vejen Kommune og danne grundlag for anbefalinger til udvikling af akutområdet i Vejen.

I SPOR er ambitionen at følge 30.000 børn fra tidlig barndom til voksenlivet.

SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet

Kategorier

Projekter

SPOR er en ny stor forløbsundersøgelse, hvor VIVE følger op til 30.000 danske børns udvikling og trivsel fra tidlig barndom til voksenlivet. Undersøgelsen hedder SPOR, fordi vi gerne vil undersøge de spor, som barndommen sætter i os.

VIVEs undersøgelse skal bidrage til arbejdet med at opdatere de nationale anbefalinger på akutområdet. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Hvordan går det med de nye akutmodtagelser?

Kategorier

Projekter

De nye akutmodtagelser skal styrke kvaliteten, patienttilfredsheden og effektiviteten. Det siger Sundhedsstyrelsens pejlemærker fra 2007. Men hvordan går det med at få speciallæger i front og forbedre samarbejdet med specialafdelingerne? Og hvad skal der til, for at akutmodtagelserne bliver endnu mere velfungerende i fremtiden? Det skal VIVE undersøge.

VIVE skal evaluere forsøg med tilkøbsydelser som fx hjælp til rengøring til borgere, der modtager kommunal hjemmepleje.

Frikommuners forsøg med tilkøb i hjemmeplejen

Kategorier

Projekter

Hvad betyder det for ældre borgere, at de kan købe ekstra hjælp til rengøring og anden service hos den kommunale hjemmehjælper? I alt 11 frikommuner afprøver forsøg med tilkøbsydelser til borgere, der modtager kommunal hjemmepleje. Målet er at give borgerne større valgfrihed og mere sammenhængende indsatser, og VIVE skal evaluere forsøgene.