Artikel

Virkeligheden er, at det ikke er meningsfult at tale om ét kommunalt sundhedsvæsen. Der er tale om 98 kommunale sundhedsvæsener.

Det nære sundhedsvæsen = 98 forskellige sundhedstilbud

Kategorier

Artikel

I fremtiden skal flere sundhedsopgaver løses i kommunerne og færre i regionerne. Dermed risikerer syge danskere at blive behandlet ret forskelligt, afhængigt af hvor de bor. Med mindre man udfordrer det kommunale selvstyre. Det peger professor Jakob Kjellberg på i dette blogindlæg, der har været bragt i Dagens Medicin.

Hvis kortuddannede kun finder sammen med andre kortuddannede, og dem med en lang videregående uddannelse gør det tilsvarende, koncentreres ressourcerne i bestemte familier, og samfundet bliver mere opdelt. Modelfoto: Ole Bo Jensen

Vi gifter os med dem, der ligner os selv

Kategorier

Artikel

Danskere gifter sig ikke for pengenes skyld, men på grund af kulturelle ligheder. Det er særligt de universitetsuddannede, der finder sammen, skriver Stefan Bastholm Andrade og Jens-Peter Thomsen i denne analyse, der har været bragt i Politiken.

Udviklingen af gode inkluderende læringsmiljøer er i fuld gang på landets skoler. Foto: Ole Bo Jensen

Svært men perspektivrigt – inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen

Kategorier

Artikel

Udviklingen af gode inkluderende læringsmiljøer er i fuld gang på landets skoler, men der er stadig udfordringer. Denne artikel, som har været bragt i tidsskriftet ”Liv i Skolen” gør status på arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og ser på, hvilke udviklingsperspektiver, der er.

Det er vigtigt at få et mere letlæseligt juridisk landkort, når det kommer til sundhedsdata. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Det er tid til at få ryddet op i lovgivning om sundhedsdata

Kategorier

Artikel

Brugen af sundhedsdata reguleres af et brudstykkeagtigt lovkompleks, som forsøger at tage hensyn til modstridende hensyn. Med et nyt lovforslag vil regeringen forenkle, men der bliver ikke ryddet ordentligt op, skriver VIVE-forsker Sarah Wadmann og jura-professor Mette Hartlev i dette debatindlæg, der har været bragt i Altinget.

Klynger er udset til at løse de sammenhængsproblemer, der er i Bermudatrekanten mellem almen praksis, hospital og kommune. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Sundhedsreform: Gode svar kræver klare spørgsmål

Kategorier

Artikel

En sundhedsreform vil måske betyde farvel til folkevalgte regionspolitikere og goddag til klynger på akutområdet. Men det er usikkert, om det vil løse sundhedsvæsenets udfordringer, vurderer Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi fra VIVE. Indlægget har være bragt hos Dagens Medicin.

En betydelig del af beboerne i udsatte boligområder er etniske danskere, der er socialt dårligt stillet. Foto: Ole Bo Jensen

Mytedræber: Næsten hver anden i udsatte boligområder er etnisk dansk

Kategorier

Artikel

En ny undersøgelse prikker hul i myten om, at de udsatte boligområder stort set kun er befolket af ikke-vestlige indvandrere. Næsten halvdelen af beboerne er etniske danskere, og rigtig mange af netop dem er arbejdsløse, enlige uden uddannelse.

Grafikken viser, hvilke faktorer der har haft betydning for udviklingen i behovet for ældrepleje i Københavns Kommune i 2010-2016. Kilde: Københavns Kommune, Danmarks Statistik og VIVEs beregninger.

Vi skal bruge flere penge på ældre – men hvor mange?

Kategorier

Artikel

Mange af fremtidens ældre bliver sundere og mere selvhjulpne, end ældre er i dag. Men der bliver stor forskel på, hvor mange penge kommunerne skal bruge på ældrepleje i de kommende år, afhængigt af hvilken type borgere, de har. For nogle ældre vil stadig være meget plejekrævende. Det fremgår af denne artikel, som har været bragt i Danske Kommuner.

Det kan aflæses af karakteren, når elever gennem hele skoletiden har bare én ekstra ugentlig undervisningstime i et fag som dansk eller matematik.

Flere timer i folkeskolen giver eleverne højere karakterer

Kategorier

Artikel

Især børn med kortuddannede forældre og børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedre fagligt, når de får flere timer på skoleskemaet i hele deres skoletid. Det dokumenterer VIVE og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i en ny videnskabelig undersøgelse.

Sundhedsvæsenet får halvanden milliard kroner, hvis de kan reducere antallet af indlæggelser og indføre mere telemedicin. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Nærhedsfinansiering – et vindue for byttehandler?

Kategorier

Artikel

Sundhedsvæsenet får halvanden milliard kroner, hvis de kan reducere antallet af indlæggelser og indføre mere telemedicin. Det giver en ny og unik mulighed for at gentænke opgavefordelingen mellem kommuner og regioner, skriver professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg fra VIVE. Artiklen har været bragt i Dagens Medicin.

Hele sundhedsvæsenet har bevæget sig i retning af korte og mere specialiserede og akutte kontakter. Patienterne er i samme periode blevet mere multisyge, ældre og kognitivt svækkede. Det kan ikke undre nogen, at det ikke hænger sammen.

Sundhedsvæsenet skal producere mindre, ikke mere

Kategorier

Artikel

Tiden er inde til at designe et sundhedsvæsen – i alle sektorer – hvor vi reelt leverer sammenhængende forløb i stedet for bare at tale om dem, som vi har gjort længe, skriver projektchef Sidsel Vinge i dette debatindlæg, der har været bragt i Altinget 21. juni 2018.