Sociale indsatser koster – men koster det mere at lade være?

På en konference den 5. november sætter VIVE fokus på, hvordan vi investerer klogest i borgere på kanten af samfundet.

Vi præsenterer to nye undersøgelser af forskerne Lars Benjaminsen og Nanna Mik Meyer. Undersøgelserne afdækker ud fra hvert deres perspektiv, hvordan udsatte borgere bruger og bliver mødt i de kommunale systemer.

Ofte gør silotænkning og komplekse kommunale praksisser det vanskeligt at give borgerne den hjælp, som de har brug for. Det resulterer i høje omkostninger senere, hvor mange af de udsatte borgere bliver hyppige brugere af sundhedssystemet eller havner i kriminelle løbebaner.

Hvilke indsatser er mest effektive, hvis vi skal give udsatte borgere en god fremtid og samtidig prioritere samfundets ressourcer klogest? Hvordan måler vi effekten af indsatser? Og hvem har ansvaret for, at det kommer til at ske?

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive diskuteret på konferencen.

Kommunikationsrådgiver Rulle Grabow styrer slagets gang.

Der er desværre ikke flere ledige pladser til konferencen.

Dagens program

Kl. 9.15-10.00: Indskrivning og morgenmad

Kl. 10.00-11.30

 • Velkomst + praktisk info v. Rulle Grabow.
 • Velkomst v. Mette Deding, konstitueret direktør for VIVE.
 • ”Fagprofessionelles møde med udsatte klienter” v. professor Nanna Mik-Meyer, Copenhagen Business School.
  Nanna præsenterer en analyse af ca. 100 interview med udsatte borgere og fagprofessionelle, som danner udgangspunkt for hendes nye bog ”Fagprofessionelles møde med udsatte klienter”. Fokus er på, hvad der sker, når borgere med komplekse problemer møder systemet.
 • ”Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet” v. seniorforsker Lars Benjaminsen, VIVE.
  Lars præsenterer sin undersøgelse ”Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet”. Undersøgelsen koncentrerer sig ikke blot om sociale indsatser, men ser også på udsatte borgeres brug af sundhedsvæsenet og retssystemet – og ikke mindst, hvad det koster samfundet.

Kl. 11.30-12.30: Frokost

Kl. 12.30-14.00

Cases: 

 • ”Effektiv – men ressourcekrævende –  beskæftigelsesindsats for personer med svære psykiske diagnoser” v. Pia Johannesen, afdelingsleder Jobcenter Kalundborg, og Rikke Olsen, IPS Konsulent Jobcenter Kalundborg.
  IPS (Individual Placement and Support) er en metode til skræddersyet hjælp, der kan få personer med psykiske diagnoser tilbage på arbejdsmarkedet. Metoden er dokumenteret effektiv, men både tids- og ressourcekrævende. Kan det betale sig?
 • ”Stor satsning på CTI og Housing First” v. koncernchef Susanne Kvolsgaard, Odense Kommune.
 • Odense Kommune har vendt op og ned på deres organisatoriske setup i deres bestræbelser på at hjælpe kommunens mest udsatte via ’Housing First’-tilgangen, som de har kombineret med den evidensbaserede metode CTI, ’Critical Time Intervention’.
 • ”Én indgang for borgere i Furesø” v. velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen, Furesø Kommune.
  Furesø Kommune har siden 2014 forsøgt at bryde siloer og sætte borgeren i centrum ved at tilbyde én indgang til kommunen. Det har krævet nye kompetencer og strategisk arbejde med tværgående økonomi og ledelse, men resultatet er effektive investeringer med afsæt i borgerens udfordringer og drømme.

Kl. 14.00-14.25: Kaffepause

Kl. 14.25-16.00

 • ”Hvordan fungerer SØM?” v. Forsknings- og analysechef Hans Hummelgaard, VIVE.
  Få et indblik i SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel. Den nye regnemodel kan hjælpe kommuner med at regne på økonomien i sociale indsatser. Hvilke effekter har kommunens investeringer i udsatte borgere på sigt?
 • ”SØM set fra kommunalt perspektiv” v. kontorchef Martin Bilberg, Aarhus Kommune.
  Hvordan kan SØM bruges som et reelt arbejdsredskab og bidrage med værdi i beslutningsprocesserne i kommunerne? Aarhus Kommune har gjort sig overvejelser og taget de første spæde skridt til at bruge modellen i Socialforvaltningens arbejde
 • Paneldebat: ”Hvordan investerer vi klogest i en god fremtid for udsatte borgere?”
  Hvilke indsatser er mest effektive, hvis vi skal skabe en god fremtid for borgere på kanten af samfundet og samtidig prioritere samfundets ressourcer klogest? Hvem har ansvaret for, at det kommer til at ske?
  Paneldeltagere:

  • Kristian Heunicke, KL-direktør for socialområdet
  • Ellen Klarskov Hansen, afdelingschef i Børne og Socialministeriet
  • Helle Linnet, chef for Socialchefforeningen
  • Robert Olsen, forstander, Kofoeds Skole
  • Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE
  • Nanna Mik Meyer, professor Copenhagen Business School

Tak for i dag!

Hvis du har spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Thilde Baden Rasmussen på mail: tbra@vive.dk eller telefon: 20 65 53 62