Kursus i sundhedsøkonomi maj 2019

Kurset præsenterer kursisterne for økonomisk tankegang og økonomisk metode ved planlægning og evaluering af sundhedsvæsenets ydelser.

Kurset vil gøre kursisterne fortrolige med en del af de værktøjer, der benyttes ved sundhedsøkonomiske analyser. Kurset er opdelt i fire adskilte dele, der dækker følgende emner:

  • En introduktion til økonomiske begreber og til sundhedsøkonomi.
  • Økonomiske principper ved planlægning og evaluering af sundhedsvæsenets ydelser.
  • Måling og vurdering af sundhedsydelser og deres effekt.
  • En introduktion til finansieringsstrukturen i sundhedsvæsenets organisation.

Efter at have gennemført kurset vil kursisterne være i stand til at vurdere, hvornår og hvordan økonomiske analyser og redskaber kan være en hjælp. Men kurset vil også give kursisterne redskaber til kritisk at vurdere artikler og rapporter med økonomisk indhold.

Målgruppe

Kursisterne udgør som regel en tværfaglig gruppe med forskellige uddannelsebaggrunde. De fleste kursister er beskæftiget med forskning eller praktisk arbejde inden for sundhedsvæsenet. Kendskab til faget økonomi er ikke nødvendigt.

Tid og sted

8. – 9. maj 2019. Opfølgningsdag 19. september 2019.

Tilmeldingsfrist 4. april 2019.

Kurset bliver afholdt på Hindsgavl slot, Middelfart – opfølgningsdag Admiral Gjeddes Gaard i København.

Der vil være hjemmeopgaver at løse i juni og august 2019.

Pris

Kursusafgift: 13.400 kr. ekskl. moms.

Tilmelding

Tilmeld dig her.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte kursussekretær Jette Ørts:
Mail: jeor@vive.dk
Telefon: 44 45 55 00

Materiale

Infoark om kurset

Hints til hjemmeopgave