SLIDES: Hvad er op og ned i debatten om vagtlægeordningerne og 1813?

VIVE inviterer til temamøde 27. november om de fire vagtlægeordninger og 1813 på baggrund af den kortlægning af området, som VIVE udgav i september. Kom og hør resultaterne af den omfattende kortlægning og få mulighed for at debattere og stille spørgsmål til kortlægningen.

Vagtlægeordningen har fungeret siden 1992, og regionsrådene er lovmæssigt forpligtet til at stille en vagtordning til rådighed uden for de praktiserende lægers almindelige konsultationstid. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

VIVE har foretaget en kortlægning af de fire regionale vagtlægeordninger og Region Hovedstadens Akuttelefonen 1813.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner, der har bedt VIVE gennemføre kortlægningen og at gøre det på en sådan måde, at de fem regioners ordninger bliver så sammenlignelige som muligt inden for følgende fire temaer:

  • Organisering og bemanding
  • Dokumentation og koordination
  • Servicemål og kvalitetsarbejde
  • Aktivitet og økonomi.

Oplægsholder er Sidsel Vinge, projektchef i VIVE, som vil fremlægge resultaterne af den omfattende kortlægning.