VIVE undersøger kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde

Det er vanskeligt for kommunerne at styre økonomien på det specialiserede voksenområde, som omfatter tilbud og ydelser til voksne borgere med eksempelvis handicap eller sindslidelser. VIVE er derfor i gang med at undersøge, hvordan kommunerne kan videreudvikle styringen af økonomien på området.

Kategorier

Projekter

VIVEs analyse skal inspirere kommuner til, hvordan de kan videreudvikle deres økonomistyring på det specialiserede voksenområde. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Det har i flere år været vanskeligt for kommunerne at overholde deres budgetter på det specialiserede voksenområde. I en undersøgelse i 2016 pegede mange kommuner netop på det specialiserede voksenområde som et område, hvor de allerede havde udfordringer med at styre økonomien og også forventede at have det fremover.

Derfor har Partnerskabet om god kommunal økonomistyring mellem KL og regeringen bedt VIVE om at undersøge og komme med inspiration til, hvordan kommunerne kan videreudvikle økonomistyringen af det specialiserede voksenområde.

Inspiration til andre kommuner

VIVEs analyse afdækker og analyserer syv udvalgte kommuners praksis omkring økonomistyring på det specialiserede voksenområde. Analysen skal give andre kommuner inspiration til, hvordan de kan videreudvikle deres økonomistyring af området.

Blandt de undersøgte temaer er deltagerkommunernes økonomistyringsprincipper, økonomistyringsmodeller, budgetlægning, budgetopfølgning og styringsinformation.

Analysen bygger metodisk på fire elementer:

  • Analyser af de syv deltagerkommuners styringsdokumenter på området
  • En workshop, hvor man overordnet kortlægger deltagerkommunernes praksis i forhold til økonomistyring af det specialiserede voksenområde
  • En række interview med centrale aktører i hver af de syv kommuner, hvor man dybere afdækker kommunens praksis
  • En workshop, hvor alle syv kommuner deltager, og hvor man kvalificerer og udvikler mulige anbefalinger til god økonomistyring til andre kommuner.

Flere undersøgelser på vej

Undersøgelsen er en del af Økonomistyringsprogrammet, som VIVE udfører for Partnerskabet om kommunal økonomistyring.

Programmet omfatter en række analyser. Tre analyser er allerede offentliggjort. Den ene omhandler kommunernes generelle økonomistyring, den anden omhandler økonomistyring af specialundervisning, og den tredje omhandler økonomistyring af det specialiserede børn og unge-område.

Ud over analysen på det specialiserede voksenområde, som forventes færdig i januar, er en analyse af økonomistyring af tværgående indsatser lige på trapperne. Flere andre analyser er i støbeskeen.