Lær at tackle hverdagen som pårørende

VIVE evaluerer et nyt kursus for pårørende til langvarigt syge mennesker. Kurset bliver tilbudt i cirka 40 kommuner i 2019 og skal forebygge mistrivsel, ensomhed, stress og depression hos de pårørende.

Kategorier

Projekter

Kurset skal forebygge, at den pårørendes rolle bliver så belastet, at det fører til mistrivsel, isolation, ensomhed, stress eller depression. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

’Lær at tackle hverdagen som pårørende’ er et kursus, hvor pårørende lærer at passe på sig selv i en hverdag med sygdom tæt på. Kurset henvender sig til pårørende til en voksen med langvarig sygdom eller nedsatte funktioner.

Kurset skal forebygge, at den pårørendes rolle bliver så belastet, at det fører til mistrivsel, isolation, ensomhed, stress eller depression. Kurset varer syv uger med ugentlige møder på 2½ time. Kurset ledes af to uddannede instruktører, hvor mindst én af dem har erfaringer med at være pårørende. Kurset udbydes kommunalt i cirka 40 kommuner i 2019.

Formål

VIVE gennemfører en evaluering af kurset med særligt fokus på:

  • at afdække udbytte og virkninger af kurset for deltagerne
  • at undersøge deltagernes og kommunale beslutningstageres tilfredshed med kurset og dets relevans
  • at give handleanvisninger til kommunerne i forhold til det videre arbejde med at implementere ’Lær at tackle’-kurserne for pårørende til langvarigt syge.

Metoder

Evalueringsdesignet kombinerer kvantitative og kvalitative metoder. Det omfatter tre hovedopgaver og en tværgående analyse:

  • En spørgeskemaundersøgelse ved kursusstart og umiddelbart efter afsluttet kursus afdækker deltagernes selvoplevede udbytte af kurset, belastningsniveau, trivsel og handleevne.
  • Dybdegående kvalitative interview i tre kommuner med instruktører, kursuskoordinatorer, beslutningstagere og samarbejdspartnere i kommunerne afdækker tilfredshed med kurset, oplevelse af kursets relevans m.m.
  • Tværgående fokusgruppeinterview med kursuskoordinatorer fra cirka ti kommuner gennemføres med henblik på at dele erfaringer og opnå læring på tværs af kommuner.
  • På basis af ovenstående dataindsamling gennemføres der en tværgående analyse med henblik på at give kommunerne handleanvisninger til det videre arbejde med kurserne.