Langsigtet indsats hjælper – nogle – sårbare borgere

I København og Skanderborg har man siden 2014 afprøvet metoden Assertive Community Treatment (ACT) i et projekt rettet mod borgere med psykiske vanskeligheder, der også har et misbrug. En ny evaluering fra VIVE og Rambøll tyder på, at de fleste borgere har gavn af indsatsen – men peger også på, at det er vanskeligt at måle virkningen af en langsigtet indsats for en gruppe borgere med meget komplekse problemer.

Kategorier

Rapport

De fleste borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug, har gavn af en langsigtet og fleksibel indsats, hvor de selv er med til at bestemme, hvilken hjælp de har brug for. Det er imidlertid langt fra alle, der oplever, at indsatsen forbedrer deres situation.

Det viser en ny undersøgelse fra VIVE og Rambøll, der evaluerer brugen af ACT-metoden i arbejdet med 62 sårbare borgere i København og Skanderborg. Projektet startede i 2014, og en del borgere er fortsat i ACT-forløb efter projektets afslutning.

Færre kontakter med det psykiatriske system

Evalueringen viser, at deltagerne samlet set har haft færre kontakter med det psykiatriske system end borgere med lignende problemer, der ikke har deltaget i projektet. Knap halvdelen oplever, at de har fået mere selvtillid og styrke, og føler sig mere parate til at kunne indgå i beskæftigelses- og uddannelsesrettede aktiviteter.

Et flertal af borgerne ser desuden mere optimistisk på fremtiden, føler sig mere nyttige og har fundet mere ro i løbet af projektperioden. Der er dog også deltagere, som ikke oplever nogen forbedring, eller som oplever, at de har fået det værre.

Vanskeligt at måle

”Evalueringen tyder på, at en håndholdt og langsigtet indsats som ACT er god til at arbejde med de meget komplekse problemstillinger, vi ser hos borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug – men den viser også, at det er svært at måle virkningen af en så fleksibel indsats overfor en gruppe med så massive problemer. Borgernes indsigt i deres egne problemer kan fx øges hen over projektperioden, og bl.a. derfor skal resultaterne tolkes med forsigtighed,” siger seniorforsker Anna Amilon.