Projekt hjælper med succes mennesker videre efter ulykker

Fysisk træning, stærke fællesskaber og hjælp til alt fra det praktiske til det psykiske er til stor gavn for mennesker, der har fysiske skader efter en ulykke. Det viser VIVEs evaluering af projekt Back to Life.

Kategorier

Rapport

The Back to Life Project er et rehabiliteringstilbud til mennesker, der har fået alvorlige fysiske skader efter en ulykke eller sygdom. Foto: Lars Degnbol/VIVE

Mennesker, der har være udsat for vold, trafikulykke eller pludselig sygdom og har fået alvorlige fysiske skader, oplever også ofte et uoverskueligt og omfattende efterspil. De skal både komme sig psykisk oven på ulykken, de skal genoptrænes fysisk, og så skal de forholde sig til en bred vifte af forskellige aktører – for eksempel forsikringsselskab, bank, kommunale sagsbehandlere, familie og venner.

Projektet Back to Life forsøger at hjælpe disse mennesker med fokuseret genoptræning og med at koordinere kontakten til alle de andre aktører, der er involveret i deres forløb. VIVE har evalueret projektet, og evalueringen viser, at både deltagere og samarbejdspartnere er begejstrede for indsatsen. Deltagerne oplever, at indsatsen har flyttet dem markant både fysisk og mentalt. Og samarbejdspartnerne oplever, at Back to Life skaber konstruktive alliancer på tværs af sektorer.

– Back to Life har potentiale til at hjælpe de mennesker, der deltager i indsatsen. Mange af de elementer, som projektet ser ud til at lykkes med, kan med fordel tænkes ind i eksisterende rehabiliteringsindsatser, siger forsker Laura Emdal Navne, der har foretaget evalueringen.

Hjælp i et erfaringsfællesskab

Projektet er baseret på såkaldt peer-støtte, hvor den, som står for den fysiske træning og praktiske hjælp, er én, der selv har prøvet et lignende forløb.

– Tilgangen byder på et stærkt personligt engagement fra de frivillige, som i sig selv er motiverende og støttende for det menneske, der står i en svær situation. Det offentlige kan med fordel lade sig inspirere af denne ligeværdige tilgang, siger Laura Emdal Navne.

Projektet er organisatorisk uafhængigt af det etablerede, offentlige system, hvilket både synes at være projektets styrke og dets svaghed:

– Som uafhængig instans har Back to Life mulighed for at skræddersy indsatsen til den enkelte deltager, men denne høje grad af fleksibilitet og tilpasningsevne gør det omvendt vanskeligt at tvinge indsatsen ned i et fast koncept, som andre direkte kan kopiere og udbrede. Alligevel peger evalueringen på, at både projektets værdier og dets indhold kan inspirere lignende indsatser, siger Laura Emdal Navne.

Om VIVEs evaluering

VIVEs evaluering er baseret på henholdsvis en analyse af skriftligt materiale om projektet og om deltagernes rehabiliteringsforløb samt 25 kvalitative interview med deltagere og samarbejdspartnere. Formålet har været dels at beskrive rehabiliteringsindsatsen og dens konkrete tilbud og indhold, dels at belyse deltagere og samarbejdspartneres oplevede effekt af tilbuddet.