Et positivt fokus kan hjælpe anbragte børn

Hvad er det, der gør, at nogle anbragte børn og unge trives i skolen, tager deres eksamen og måske kommer videre i uddannelsessystemet? Og hvordan kan man bruge de positive erfaringer til at styrke de anbragtes skolegang generelt? Det har været fokus i et toårigt projekt, hvor personalet på 14 døgninstitutioner har arbejdet med metoden Positiv Afvigelse – og det har umiddelbart hjulpet de anbragte børn og unge på institutionerne, viser VIVEs evaluering af projektet.

Kategorier

Rapport

”Jeg har aldrig villet gå i skole – det har aldrig sagt mig noget. Først da jeg kom hertil har jeg faktisk gået i skole hver dag, med mindre jeg har været syg, der har ikke været noget pjæk.”

Sådan siger en anbragt pige på en af de 14 døgninstitutioner, der har deltager i projektet ”Styrket indsats”. I projektet har institutionerne arbejdet med at finde de positive historier og skjulte løsninger, der kan hjælpe de anbragte børn og unge til at passe deres skolegang og have gode oplevelser i skolen. De enkelte institutioner har fx arbejdet med at forbedre samarbejdet med skolen, fokusere mere på succeserne eller bygge videre på de anbragte børn og unges relationer til bestemte voksne for at få skolegangen på skinner.

Trives bedre

Som citatet viser, har projektet foreløbig gjort en positiv forskel for mange af de anbragte børn og unge på institutionerne. VIVEs evaluering tyder på, at en større andel af dem nu kan lide at gå i skole, og at mange ser ud til at trives bedre. De har også mindre sygefravær og såkaldt lovligt fravær fra skolen. Da projektet kun har kørt i få år og på få institutioner, trækker evalueringen dog i sagens natur på et relativt spinkelt datamateriale.

Direkte adspurgt fortæller mange af de anbragte børn og unge, at de nu bliver mødt af et klart krav om at passe deres skolegang – og at de bedre selv kan se formålet med at gøre det, end før projektet startede. Også personalet oplever, at projektet har gjort en positiv forskel for deres praksis og blik på de anbragte børn og unge, og ikke mindst for samarbejdet med skolerne.

”Selvom projektet stadig er ret nyt og de målbare effekter foreløbig er relativt små, så tyder meget på, at det har skabt en positiv forandring for en gruppe børn og unge, der ellers ofte har en svær skolegang,” konkluderer seniorkonsulent Helle Hansen, der har ledet evalueringen.