Bevilling fra NORFACE til forskningsprojekt om ulighed

Unge træffer en række valg, når det gælder uddannelse, job, familie og partnere, som har stor betydning for deres fremtidige karriere og levekår. Seniorforskerne Jens Peter Thomsen og Stefan B. Andrade sætter i projektet EQUALLIVES fokus på, hvordan social og økonomisk ulighed udvikler sig over individers livsforløb.

Kategorier

Projekter

Sammen med danske og udenlandske forskere foretager Jens Peter Thomsen og Stefan B. Andrade komparative analyser af data fra fem EU-lande om unges livsforløb over en tyveårig periode. Formålet er at få ny viden om, hvordan individuelle og strukturelle forhold påvirker uligheden i unges livsforhold.

Den samlede bevilling er på 1,4 mio Euro, hvoraf knap 200.000 Euro går til VIVE.