Nyt projekt undersøger de langsigtede konsekvenser af internationale militære missioner

VIVE har netop modtaget en bevilling på 4,8 millioner kroner fra Soldaterlegatet, som sammen med TrygFonden, Novo Nordisk Fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond finansierer en undersøgelsen af de langsigtede konsekvenser af at sende soldater på internationale missioner.

Kategorier

Projekter

Det nye projekt skal både belyse de individuelle og de samfundsmæssige omkostninger ved udsendelse. For den enkelte udsendte kan det fx være ændringer i familieforhold, psykiske eller fysiske problemer eller udfordringer i forhold til at få en uddannelse eller et arbejde efter udsendelsen. På samfundsniveau handler det især om sundhedsmæssige omkostninger og konsekvenserne af en eventuel lavere beskæftigelse blandt de tidligere udsendte.

Der er tidligere lavet undersøgelser af effekter af udsendelse, men de gode danske registerdata giver nogle helt særlige muligheder, fortæller Torben Tranæs, der er forskningsdirektør i VIVE (tidl. SFI):

”Det helt unikke ved vores danske data er, at vi kan følge stort set alle de udsendte og se på en lang række forskellige aspekter som fx familieforhold, beskæftigelse, uddannelse og helbred på kort sigt, men navnlig også på længere sigt. Det kan forhåbentlig give nogle meget solide resultater, som kan bruges til at reducer omkostninger for både den enkelte soldat og for samfundet,” siger han.

Den nye bevilling bygger videre på et tidligere SFI-forskningsprojekt om hjemvendte soldater. Seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen skal lede projektet, der er et samarbejde mellem forskere fra VIVE, CBS og Psykiatrisk Center København. Projektet skal være færdigt i 2020.