Seneste nyheder

Akutmodtagelserne skal fortsat have fokus på speciallæger og samarbejde med kommunerne

24. september 2018

De seneste 10 år har landets akutmodtagelser arbejdet for at sikre smidige arbejdsgange og effektive behandlingsforløb. En ny kortlægning fra VIVE viser, at det også fremover er afgørende at have fokus på speciallægekompetencer i akutmodtagelserne. Et andet væsentligt fokusområde er samarbejde og arbejdsdeling mellem akutmodtagelserne og de kommunale aktører på området.

Tillid og dialog for at forstå og yde hjælp i æresrelaterede konflikter

24. september 2018

I socialt arbejde mod æresrelaterede konflikter er det vigtigt at have blik for områdets kompleksitet og forholde sig sensitivt til det. En respektfuld dialog kan være en forudsætning for at forstå, hvorfor man i bestemte familier handler, som man gør. Og en sådan dialog og relation kan også være forudsætningen for, at man bliver i stand til at yde hjælp og støtte.

Danske ældre er blevet sundere

22. september 2018

De fleste ældre i Danmark trives godt, har et godt helbred og er i god fysisk form. Men særligt blandt de ældste ældre er diversiteten stor. Det viser nye tal fra Ældredatabasen, der ser på danske ældres helbred fra 1997 til 2017.

Ny bog om helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

21. september 2018

To VIVE-ansatte har bidraget til bogen Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier, der udkom 21. september. Bogen indeholder eksempler på kommunale indsatser, hvor der er gjort en ekstra indsats for at skabe en sammenhængende indsats.

VIVE har kortlagt de regionale lægevagter og Akuttelefonen 1813

20. september 2018

VIVE har kortlagt de fire regionale vagtlægeordninger og Region Hovedstadens Akuttelefon 1813. Kortlægningen sammenligner de fem regioners ordninger og deres organisering, bemanding, aktivitet og økonomi.

Flere timer i folkeskolen giver højere karakterer

Især børn med kortuddannede forældre og børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedre fagligt, når de får flere timer på skoleskemaet i hele deres skoletid. Det dokumenterer VIVE og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i en ny videnskabelig undersøgelse.

Kurser i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Arbejder du med sociale investeringer i en kommune, i en organisation eller i staten? Så har du nu chancen for at komme på kursus i at bruge SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel. En ny runde af kurser afholdes i efteråret 2018.

Særlig indsats fik kun få indvandrere i arbejde

18 måneders særlig indsats for at få en bestemt gruppe indvandrere i arbejde har haft meget lille effekt, viser en evaluering. Forsøget med såkaldte integrationspålæg fik langt færre deltagere i praktik og virksomhedsforløb, end man havde sat som mål. Da forsøget sluttede, havde op mod 25 procent forladt kontanthjælp, men kun godt halvdelen af dem var kommet i job eller uddannelse.

Forebyggelse af hittebørn

I Danmark finder man i gennemsnit ét hittebarn om året – et spædbarn efterladt i det offentlige rum. Oftest finder man barnet i live, men ikke altid. I en række lande er der etableret babyluger for at forebygge efterladte spædbørn, men erfaringerne viser, at det ikke nødvendigvis nedbringer antallet af hittebørn.