Seneste nyheder

Sårbare gravide og nybagte forældre får hjælp til at styrke relationen til deres barn

15. januar 2018

I otte kommuner skal teams af sundhedsplejersker og socialarbejdere hjælpe sårbare gravide og spædbørnsforældre med at få en bedre relation til deres barn. Projektet er støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond, og VIVE skal evaluere, om indsatsen gør en forskel for børnene og deres forældre.

VIVE leverer viden om politisk og økonomisk styring på KØF

10. januar 2018

Hvilke styringsmæssige udfordringer står kommunerne over for efter kommunalvalget? Hvordan styrker man samarbejdet mellem sektorer og mellem kommuner, regioner og erhvervsliv? Og hvad er kommunernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen? På dette års Kommunaløkonomiske Forum præsenterer VIVE ny viden og perspektiv på en række centrale temaer for fremtidens styring i kommunerne.

Seks råd til bedre styring på det specialiserede børneområde

9. januar 2018

Generelt er kommunerne blevet bedre til at styre deres økonomi og overholde budgetterne. Den positive udvikling dækker imidlertid over forskelle mellem de enkelte sektorområder. Blandt andet på det specialiserede børneområde går det gennemsnitligt set dårligere end på de øvrige sektorområder. VIVE har på baggrund af en ny analyse udpeget seks fokuspunkter, der kan inspirere kommunerne til at forbedre økonomistyringen på området.

Stor europæisk undersøgelse ser på borgernes holdninger og levevilkår

8. januar 2018

Hvordan udvikler befolkningernes holdninger, værdier, levevilkår og adfærd sig i de europæiske lande? Det sætter Den europæiske samfundsundersøgelse fokus på i 25-30 lande. VIVE skal stå for den danske del af undersøgelsen, som er blevet gennemført hvert andet år siden 2002. Carlsbergfondet har bevilget knap 5 mio. kroner til VIVE til projektet.

Udviklingsprojekt viser gode takter på skolerne

5. januar 2018

En række skoler i Randers og Aarhus har gennem to år arbejdet med at udvikle professionelle læringsfælleskaber. Målet er at øge elevernes læring og trivsel, og midlerne er blandt andet mere sparring, videndeling og samarbejde mellem lærerne omkring undervisningspraksis. Evalueringen viser, at læringsfællesskaberne er styrkede, men at mangel på tid er en udfordring for lærerne.

Når far er i krig: Foredrag og debat

Den 24. januar på Cinemateket i København fortæller forskerne Signe Frederiksen og Mette Lausten med afsæt i en ny forskningsundersøgelse, hvordan hverdagen for danske soldaters børn ser ud. Hvordan trives de med skole og venner, og hvordan bliver de påvirket af de erfaringer, far har med hjem? Derefter vises den Oscar-nominerede film 'Krigen' af Tobias Lindholm.

Andelen af sårbare børn i Aarhus er faldet

Aarhus Kommune havde i 2009 en større andel af sårbare børn blandt de 0-5-årige end på landsplan. Men i 2015 var billedet vendt og andelen lavere, end den var i hele landet. Det viser en ny analyse af Aarhus Kommunes forventede socioøkonomiske udgiftsbehov på førskoleområdet.

Svært at rekruttere unge til alkoholrådgivning

Selv om unge 16-25-årige udviser stor åbenhed og vilje til at tale om alkohol, så er det vanskeligt at rekruttere unge med et skadeligt alkoholforbrug til rådgivning. Det er den overordnede konklusion i et pilotprojekt, der har afprøvet et tilbud med individuelle rådgivende samtaler.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.