Seneste nyheder

Partnerskaber mellem frivillige og kommuner kan styrke livskvaliteten for borgere med handicap

25. juni 2018

Frivillige kan bidrage med nye ideer og nye samarbejdsformer og være med til at forbedre tilbuddene til borgere med handicap. Men partnerskaber mellem civilsamfund og kommuner rummer også udfordringer. Det viser en evaluering, som VIVE har foretaget af to partnerskaber i Fredericia og København.

Sundhedsvæsenet skal producere mindre, ikke mere

21. juni 2018

Tiden er inde til at designe et sundhedsvæsen – i alle sektorer – hvor vi reelt leverer sammenhængende forløb i stedet for bare at tale om dem, som vi har gjort længe, skriver projektchef Sidsel Vinge i dette debatindlæg, der har været bragt i Altinget 21. juni 2018.

SØM var populært emne til Folkemødet

20. juni 2018

Folkemødet bød på mere end 3.000 events. Mad, musik og underholdning mødte folkemødedeltagerne i overflod, men på trods af de mange fristende tilbud var fagligheden i højsædet hos mange. Det store fremmøde til VIVEs debat om SØM, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, var et tydeligt bevis på dette.

VIVE kortlægger lægevagter og 1813

19. juni 2018

VIVE kortlægger de fire regionale vagtlægeordninger samt Region Hovedstadens Akuttelefon 1813. Kortlægningen dækker temaer som organisering, bemanding, kvalitetsarbejde, aktivitet og økonomi, og den foretages sådan, at viden om hvert af temaerne bliver så sammenlignelig som muligt på tværs af ordningerne.

Nu kan vi beregne økonomiske effekter af sociale indsatser

14. juni 2018

Selvom en given social indsats for udsatte borgere umiddelbart kan synes dyr, så kan den på længere sigt vise sig at være en god investering. En ny model kan hjælpe til at beregne økonomiske effekter af sociale indsatser, skriver Hans Hummelgaard, Rasmus Højbjerg Jacobsen og Torben Tranæs fra VIVE i et debatindlæg i Altinget.

De fleste elever får hjælp til lektierne

Eleverne i folkeskolen får færre lektier for, og de fleste elever oplever at kunne få hjælp til lektierne, hvis de har brug for det. Men tal fra 2016 viser, at cirka hver tiende af de store elever oplever, at de hverken kan få hjælp til lektierne af deres forældre eller af en voksen i skolen. Det viser en VIVE-analyse af lektiehjælpen efter skolereformen..

Fald i lønforskellen mellem kvinder og mænd

Forskellen mellem kvinders og mænds gennemsnitlige timeløn er skrumpet med op mod en fjerdedel i de seneste ti år. Det skyldes især, at kvinder har bevæget sig opad i stillingshierarkiet, fx ved at tage stillinger med ledelsesansvar.

Socialpsykiatrien skal løfte nye opgaver

Flere sårbare og skrøbelige unge med forskellige problemer, fx psykisk lidelse og samtidigt misbrug, er blot ét eksempel på, at flere borgere med komplekse støttebehov stiller nye krav til opgaveløsningen i socialpsykiatrien. Hvis borgerne skal have den rette hjælp til at klare hverdagen, kræver det øget fleksibilitet i socialpsykiatrien og flere intensive indsatser.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.