Seneste nyheder

Fordele og ulemper ved tandplejeordningerne i fem europæiske lande

26. september 2018

De fem lande, Sverige, Norge, England, Tyskland og Nederlandene har forskellige måder at organisere og finansiere deres tandpleje på. En fælles udfordring for landene er ønsket om at kunne levere en tandpleje af høj kvalitet for hele befolkningen, selvom der er pres på de offentlige udgifter og patienternes pengepunge. En ny rapport fra VIVE kortlægger tandplejeordningerne i de fem lande og de styringsmodeller, landene har valgt.

Mange elementer har betydning for sammenhængende patientforløb

25. september 2018

Vidensområdet omkring Integrated Care og samarbejdsmodeller, der understøtter sammen-hæng i tværgående patientforløb, spænder bredt. Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt at indfange og overføre en given model fra én sammenhæng til en anden. Udvikling af et godt tværgående samarbejde fremstår derfor som en opgave, hvor gode resultater afhænger af mange andre elementer end valget af model eller koncept.

Forskningscenter for sundhed i landområder bør forankres lokalt

25. september 2018

Et forskningscenter for sundhed i landområder bør have en stærk lokal forankring og et klart fokus på at bygge bro mellem forskere og praktikere. Det vil også være en fordel for centret, hvis det lykkes at etablere et lokalt forankret samarbejde om forskning i ulighed i sund-hed, viser VIVEs kortlægning.

Akutmodtagelserne skal fortsat have fokus på speciallæger og samarbejde med kommunerne

24. september 2018

De seneste 10 år har landets akutmodtagelser arbejdet for at sikre smidige arbejdsgange og effektive behandlingsforløb. En ny kortlægning fra VIVE viser, at det også fremover er afgørende at have fokus på speciallægekompetencer i akutmodtagelserne. Et andet væsentligt fokusområde er samarbejde og arbejdsdeling mellem akutmodtagelserne og de kommunale aktører på området.

Tillid og dialog for at forstå og yde hjælp i æresrelaterede konflikter

24. september 2018

I socialt arbejde mod æresrelaterede konflikter er det vigtigt at have blik for områdets kompleksitet og forholde sig sensitivt til det. En respektfuld dialog kan være en forudsætning for at forstå, hvorfor man i bestemte familier handler, som man gør. Og en sådan dialog og relation kan også være forudsætningen for, at man bliver i stand til at yde hjælp og støtte.

Flere timer i folkeskolen giver højere karakterer

Især børn med kortuddannede forældre og børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedre fagligt, når de får flere timer på skoleskemaet i hele deres skoletid. Det dokumenterer VIVE og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i en ny videnskabelig undersøgelse.

Kurser i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Arbejder du med sociale investeringer i en kommune, i en organisation eller i staten? Så har du nu chancen for at komme på kursus i at bruge SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel. En ny runde af kurser afholdes i efteråret 2018.

Særlig indsats fik kun få indvandrere i arbejde

18 måneders særlig indsats for at få en bestemt gruppe indvandrere i arbejde har haft meget lille effekt, viser en evaluering. Forsøget med såkaldte integrationspålæg fik langt færre deltagere i praktik og virksomhedsforløb, end man havde sat som mål. Da forsøget sluttede, havde op mod 25 procent forladt kontanthjælp, men kun godt halvdelen af dem var kommet i job eller uddannelse.

Forebyggelse af hittebørn

I Danmark finder man i gennemsnit ét hittebarn om året – et spædbarn efterladt i det offentlige rum. Oftest finder man barnet i live, men ikke altid. I en række lande er der etableret babyluger for at forebygge efterladte spædbørn, men erfaringerne viser, at det ikke nødvendigvis nedbringer antallet af hittebørn.