Seneste nyheder

Færre svage ældre får hjemmehjælp

18. november 2017

Kommunerne har haft fokus på rehabilitering i hjemmeplejen i de senere år, og det betyder, at der i dag er flere ældre, der helt kan undvære hjemmehjælpen, viser en ny analyse. Men de svageste ældre er blevet mere afhængige af deres ægtefælle.

Kan færre kolde hænder virkelig betale for sundhedspolitikernes løfter?

17. november 2017

Debat: Mange politikere vil skaffe mere tid til syge og ældre ved at spare på administrationen. Men med fremtidens stigende antal ældre skal der nok mere til. Det skriver professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg, i dette indlæg, der har været bragt i nyhedsbrevet Kommunal Sundhed.

Er kommunalreformen en supertanker på ret kurs?

14. november 2017

Kommunesammenlægningerne i 2007 har gjort kommunerne økonomisk mere robuste og har givet økonomiske stordriftsfordele, som dog ikke har ført til fald i de samlede udgifter. Samtidig har kommunesammenlægningerne givet tab på demokratikontoen. Det skriver VIVEs Kurt Houlberg i denne kronik, der har været bragt i Jyllands-Posten.

Status på skolereformen efter tre år

13. november 2017

Elever, forældre, lærere og andre skolefolk har nogenlunde samme syn på skolereformen og dens virkninger i dag som for tre år siden. Det viser VIVEs evalueringer af reformen. I lyset af reformen bør man være særligt opmærksom på bl.a. de sårbare elever og brugen af motion og bevægelse, vurderer forskerne bag undersøgelserne.

Ny bog om ledelse – både i det offentlige og private

6. november 2017

Når ledere er gode til at anerkende deres medarbejderes indsats og til at opstille klare mål for arbejdet, bliver medarbejderne mere motiverede, yder mere og trives bedre. Det er en af pointerne i en ny bog, som to VIVE-forskere er medforfattere til.

Tema: Kommunalvalg 2017

VIVE sætter fokus på det lokale demokrati op til valget til kommunalbestyrelser og regionsråd den 21. november. Vi ser nærmere på nogle af de udfordringer, kommuner og regioner står overfor, og du kan finde nøgletal for, hvordan det står til i kommunerne på en række forskellige områder. Læs mere i temaet her.

Samarbejdsprojekt om sundhed er uden særlig effekt

Et tæt samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Odense Kommune skulle forkorte sygdomsforløb og reducere hospitalsindlæggelser for to patientgrupper. En opfølgende evaluering af projektet Integrated Care kan ikke påvise positive effekter to år efter projektets opstart.

Indsatser får kun få ældre til at blive i arbejde

Befolkningerne i Danmark og mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, forandrer sig i disse år. Lavere fødselstal og stadig længere levetid betyder, at andelen af ældre stiger, og derfor har der i mange lande også været et stærkt fokus på at få de ældre til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.