Seneste nyheder

VIVE undersøger kommuners økonomistyring af tværgående indsatser

11. oktober 2018

Det kan være en udfordring for kommunerne at styre økonomien, når indsatser går på tværs af kommunale serviceområder. Eksempelvis kan tværgående indsatser koste penge på ét område og give en gevinst på et andet. I en igangværende undersøgelse ser VIVE på, hvordan kommunerne kan tilrettelægge og videreudvikle økonomistyringen af tværgående løsninger.

Den nationale landdistriktspolitik har skiftet fokus siden 1990’erne

10. oktober 2018

Siden 1990’erne har politikerne ført en national landdistriktspolitik med fokus på bosætning, levevilkår og erhvervsudvikling. I årenes løb er der kommet flere erhvervsrettede tiltag og færre, der handler om bosætning. Det fremgår af en ny bog om landdistrikternes udfordringer, som VIVE har bidraget til.

Nyt katalog skal bidrage til bedre integration af børn og unge

10. oktober 2018

Et nyt inspirationskatalog skal give kommuner og praktikere inspiration til arbejdet med at integrere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. I kataloget beskriver VIVE 15 konkrete integrationsindsatser, der har vist gode resultater for børnene og de unge. De 15 indsatser vurderes til at være de mest lovende af i alt 81 studier af integrationsindsatser, som VIVE har kortlagt i en ny rapport.

Sundhedsreform: Gode svar kræver klare spørgsmål

8. oktober 2018

En sundhedsreform vil måske betyde farvel til folkevalgte regionspolitikere og goddag til klynger på akutområdet. Men det er usikkert, om det vil løse sundhedsvæsenets udfordringer, vurderer Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi fra VIVE. Indlægget har være bragt hos Dagens Medicin.

Nyt metodeværktøj skal evaluere satspuljen

8. oktober 2018

VIVE har udarbejdet et metodeværktøj, der kan understøtte en tværgående vurdering af, om satspuljen lever op til sit formål – nemlig at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomst og svage grupper på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det nye metodeværktøj giver mulighed for at få indblik i satspuljens samlede anvendelse fra 2019 og frem.

Flere timer i folkeskolen giver højere karakterer

Især børn med kortuddannede forældre og børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedre fagligt, når de får flere timer på skoleskemaet i hele deres skoletid. Det dokumenterer VIVE og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i en ny videnskabelig undersøgelse.

Danske ældre er blevet sundere

De fleste ældre i Danmark trives godt, har et godt helbred og er i god fysisk form. Men særligt blandt de ældste ældre er diversiteten stor. Det viser nye tal fra Ældredatabasen, der ser på danske ældres helbred fra 1997 til 2017.

Særlig indsats fik kun få indvandrere i arbejde

18 måneders særlig indsats for at få en bestemt gruppe indvandrere i arbejde har haft meget lille effekt, viser en evaluering. Forsøget med såkaldte integrationspålæg fik langt færre deltagere i praktik og virksomhedsforløb, end man havde sat som mål. Da forsøget sluttede, havde op mod 25 procent forladt kontanthjælp, men kun godt halvdelen af dem var kommet i job eller uddannelse.

Hjemløse kvinder starter ofte som ”sofasovere”

Hjemløse kvinder kæmper ofte med både psykiske og sociale problemer, og mange har i en lang periode overnattet på sofaer hos venner og bekendte, inden de opsøger et herberg. Det viser en ny undersøgelse, der bygger på 50 interview med hjemløse kvinder.