Seneste nyheder

Langsigtet indsats hjælper – nogle – sårbare borgere

13. december 2017

I København og Skanderborg har man siden 2014 afprøvet metoden Assertive Community Treatment (ACT) i et projekt rettet mod borgere med psykiske vanskeligheder, der også har et misbrug. En ny evaluering fra VIVE og Rambøll tyder på, at de fleste borgere har gavn af indsatsen – men peger også på, at det er vanskeligt at måle virkningen af en langsigtet indsats for en gruppe borgere med meget komplekse problemer.

Andelen af sårbare børn i Aarhus er faldet

12. december 2017

Aarhus Kommune havde i 2009 en større andel af sårbare børn blandt de 0-5-årige end på landsplan. Men i 2015 var billedet vendt og andelen lavere, end den var i hele landet. Det viser en ny analyse af Aarhus Kommunes forventede socioøkonomiske udgiftsbehov på førskoleområdet.

Forskere: Kommunalpolitikere oplever mindre unødigt bureaukrati

11. december 2017

Mængden af unødigt bureaukrati i kommunerne er tilsyneladende skrumpet. I hvert fald er der fra 2013 til 2017 sket et fald i kommunalpolitikernes oplevelse af bureaukratisk bøvl, når man spørger politikerne selv. Oplevelsen af unødigt bureaukrati tenderer til at være størst blandt medlemmerne af kommunernes beskæftigelsesudvalg. Det skriver VIVE-forskere i denne kronik, der har været bragt i Altinget.

Koordinerende indsatsplaner sætter spot på centrale problemer

11. december 2017

Foreløbige erfaringer med koordinerende indsatsplaner i psykiatri og misbrugsbehandling tyder på, at de ikke i sig selv løser problemer. De tydeliggør snarere, hvilke udfordringer der skal tages fat på, hvis man vil have et frugtbart samarbejde på tværs af sektorer. Det skriver Martin Sandberg Buch i et blogindlæg i Kommunal Sundhed.

Voksne med ADHD har øget risiko for at begå kriminalitet

11. december 2017

Voksne med en ADHD-diagnose, der har afsonet en fængselsdom, har større risiko for at begå ny kriminalitet end mennesker, der også har afsonet en fængselsdom, men som ikke har en ADHD-diagnose. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE.

Tema: Kommunalvalg 2017

VIVE har sat fokus på det lokale demokrati op til valget til kommunalbestyrelser og regionsråd den 21. november. Vi ser nærmere på nogle af de udfordringer, kommuner og regioner står overfor, og du kan finde nøgletal for, hvordan det står til i kommunerne på en række forskellige områder. Læs mere i temaet her.

Blinde har stadig svære vilkår

Blinde og stærkt svagsynede i Danmark oplever stadig mange forhindringer for at deltage i samfundslivet på lige fod med seende, viser en ny undersøgelse fra VIVE. Undersøgelsen dokumenterer blandt andet, at færre blinde i dag får en uddannelse end for bare få år siden – og at den øgede digitalisering skaber nye udfordringer.

Unge vakler omkring sikker trafik

Det rykker ved store skoleelevers holdning til og viden om trafiksikkerhed, når de møder en Sikker Trafik LIVE-ambassadør – dvs. en person, der selv har været involveret i en trafikulykke, og som kommer ud på skolen og fortæller om ulykken og tiden før og efter. Elevernes egen adfærd i trafikken er det dog sværere at påvirke. Det viser en ny effektmåling af Rådet for Sikker Trafiks foredragstilbud.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.