Seneste nyheder

Nærhedsfinansiering – et vindue for byttehandler?

3. juli 2018

Sundhedsvæsenet får halvanden milliard kroner, hvis de kan reducere antallet af indlæggelser og indføre mere telemedicin. Det giver en ny og unik mulighed for at gentænke opgavefordelingen mellem kommuner og regioner, skriver professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg fra VIVE. Artiklen har været bragt i Dagens Medicin.

Uvist om kompetenceudvikling af pædagoger og lærere har en effekt

3. juli 2018

Løbende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger skal give bedre undervisning og pædagogisk praksis til gavn for børnene. Om det er tilfældet kan man ikke vurdere på baggrund af de eksisterende evalueringer af området. Der er nemlig for få evalueringer og kvaliteten af dem er for lav, viser VIVEs litteraturstudie. VIVE anbefaler derfor, at man gennemfører nye effektstudier af området i Danmark.

Særlig metode kan belyse efterspørgsel på offentlig service

3. juli 2018

Velfærdsydelser er ofte ensartede på tværs af både kommuner og regioner, og det kan være svært at vurdere, om borgerne efterspørger andre eller ændrede ydelser. Det kan særlige metoder imidlertid give indblik i, viser et notat, der også beskriver brugen af metoderne.

Store variationer i behovet for specialundervisning i Helsingør

2. juli 2018

Ser man på hvert enkelt skoledistrikt i Helsingør Kommune, er der store forskelle på det forventede behov for specialundervisning. I nogle distrikter er det forventede behov næsten dobbelt så stort som i andre, viser en analyse.

Udviklingsprojekt har ændret praksis på skoler

29. juni 2018

Lærere og pædagoger er blevet bedre til at arbejde med værktøjer som målstyret læring, differentieret undervisning og feedback. Det er et af resultaterne af udviklingsprojektet ’Læring, der ses’, som København og Frederiksberg har gennemført på samtlige skoler i de to kommuner. Men både lærere og pædagoger mangler tid til at arbejde med værktøjerne i den daglige undervisning, viser VIVEs evaluering af projektet.

De fleste elever får hjælp til lektierne

Eleverne i folkeskolen får færre lektier for, og de fleste elever oplever at kunne få hjælp til lektierne, hvis de har brug for det. Men tal fra 2016 viser, at cirka hver tiende af de store elever oplever, at de hverken kan få hjælp til lektierne af deres forældre eller af en voksen i skolen. Det viser en VIVE-analyse af lektiehjælpen efter skolereformen..

Fald i lønforskellen mellem kvinder og mænd

Forskellen mellem kvinders og mænds gennemsnitlige timeløn er skrumpet med op mod en fjerdedel i de seneste ti år. Det skyldes især, at kvinder har bevæget sig opad i stillingshierarkiet, fx ved at tage stillinger med ledelsesansvar.

Socialpsykiatrien skal løfte nye opgaver

Flere sårbare og skrøbelige unge med forskellige problemer, fx psykisk lidelse og samtidigt misbrug, er blot ét eksempel på, at flere borgere med komplekse støttebehov stiller nye krav til opgaveløsningen i socialpsykiatrien. Hvis borgerne skal have den rette hjælp til at klare hverdagen, kræver det øget fleksibilitet i socialpsykiatrien og flere intensive indsatser.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.