Seneste nyheder

Vidensdeling skal få flere bevægelseshandicappede i beskæftigelse

18. oktober 2017

Et nyt forskningsprojekt skal se på, hvorfor det er svært for personer med bevægelseshandicap at komme i job, og hvad man kan gøre for at fjerne de barrierer på arbejdsmarkedet, der gør det vanskeligt at integrere dem. Vidensdeling mellem virksomheder, personer med handicap, jobcentre og et nyt forskningscenter skal bane vejen.

Kommunerne skal lære mere af hinandens erfaringer på akutområdet

16. oktober 2017

Kommunerne tester nye løsninger på livet løs, men de glemmer at indsamle og dele viden om, hvad der virker godt og skidt. Dermed kommer vi ikke de typiske udfordringer til livs. Det skriver Martin Sandberg Buch, som er projektchef i VIVE i dette blogindlæg, der har været bragt i Kommunal Sundhed.

Projekt hjælper med succes mennesker videre efter ulykker

12. oktober 2017

Fysisk træning, stærke fællesskaber og hjælp til alt fra det praktiske til det psykiske er til stor gavn for mennesker, der har fysiske skader efter en ulykke. Det viser VIVEs evaluering af projekt Back to Life.

Stor forskel på antal arbejdspladser i kommunerne

11. oktober 2017

Antallet af arbejdspladser varierer kraftigt fra kommune til kommune og fra region til region. Mens antallet af arbejdspladser pr. 100 17-64-årige borgere i gennemsnit er størst i kommunerne i Region Hovedstaden, er det lavest i Region Sjælland, viser et nyt notat. Nogle kommuner kan have dobbelt så mange arbejdspladser som andre kommuner.

Et positivt fokus kan hjælpe anbragte børn

11. oktober 2017

Hvad er det, der gør, at nogle anbragte børn og unge trives i skolen, tager deres eksamen og måske kommer videre i uddannelsessystemet? Og hvordan kan man bruge de positive erfaringer til at styrke de anbragtes skolegang generelt? Det har været fokus i et toårigt projekt, hvor personalet på 14 døgninstitutioner har arbejdet med metoden Positiv Afvigelse – og det har umiddelbart hjulpet de anbragte børn og unge på institutionerne, viser VIVEs evaluering af projektet.

Tema: Kommunalvalg 2017

VIVE sætter fokus på det lokale demokrati op til valget til kommunalbestyrelser og regionsråd den 21. november. Vi ser nærmere på nogle af de udfordringer, kommuner og regioner står overfor, og du kan finde nøgletal for, hvordan det står til i kommunerne på en række forskellige områder. Læs mere i temaet her.

Tre faktorer kan forudsige lediges chance for job

Tro på egne jobevner, selvvurderet helbred og samlet vurdering af arbejdsevne er tre faktorer, der forudsiger ikke-arbejdsmarkedsparate lediges chance for senere job. Derfor kan disse faktorer bruges som progressionsmål, viser denne undersøgelse. Men vi mangler viden om, hvilke beskæftigelsesindsatser der kan øge de lediges fremskridt mod job.

Overblik: Hvor meget personale er der på de danske

Der findes i dag ikke viden om, hvorvidt der er forskel på, hvor mange SOSU-hjælpere og sygeplejersker der passer de ældre på landets mange plejecentre. Det skal en ny undersøgelse fra VIVE kaste lys over.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.