Seneste nyheder

VIVE skal undersøge, om god undervisning kan skabe fremtidens iværksættere

12. december 2018

Kan en bestemt undervisningsform på universiteter og professionshøjskoler inspirere flere unge til at blive iværksættere efter endt uddannelse? Det skal VIVE undersøge i et nyt forskningsprojekt i samarbejde med CBS og VIA University College.

Hvert fjerde barn i udsatte boligområder lever i fattigdom

12. december 2018

I de udsatte boligområder lever mange 0-6-årige børn i familier, der er præget af økonomisk fattigdom eller misbrug, psykisk sygdom og kriminalitet. Boligsociale indsatser kan bygge bro mellem familierne og velfærdssystemet. Det viser en ny undersøgelse, som er udarbejdet for Landsbyggefonden.

Flere ældre lægger pres på de fremtidige sundhedsudgifter

11. december 2018

I de kommende år vil den ældre del af befolkningen vokse, og det lægger et pres på sundhedsudgifterne. De fremtidige sundhedsudgifter vil dog i høj grad afhænge af politiske prioriteringer, konjunkturudviklingen, befolkningens sundhedstilstand og nye behandlingsmuligheder. Det viser en ny rapport, der undersøger udviklingen i sundhedsvæsenets økonomi.

Barnløse kvinder klarer sig bedre end mændene

11. december 2018

Kvinder uden børn klarer sig markant bedre og har højere uddannelsesniveau end mænd uden børn, der ofte har en kort uddannelse og er mere sårbare og socialt isoleret. Det viser en ny VIVE-rapport om barnløse og forældre på 52-97 år.

Her bor de udsatte børn og unge i Danmark

6. december 2018

Det er vidt forskelligt, hvor stor en andel udsatte børn og unge der bor i hver enkelt kommune. Størst er andelene i de vestsjællandske og sydsjællandske kommuner og i kommunerne på Københavns vestegn. Det viser en omfattende rapport om, hvordan danske børn og unges trivsel og velfærd har udviklet sig de seneste otte år. Rapporten viser blandt andet også, at flere unge mistrives psykisk.

SØM regner på indsatser for udsatte børn og unge

En udvidelse af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, gør det muligt at udregne de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser over for udsatte børn og unge over tid. Det er VIVE og Incentive, der har udvidet modellen for Socialstyrelsen.

Danske ældre er blevet sundere

De fleste ældre i Danmark trives godt, har et godt helbred og er i god fysisk form. Men særligt blandt de ældste ældre er diversiteten stor. Det viser nye tal fra Ældredatabasen, der ser på danske ældres helbred fra 1997 til 2017.

Katalog om bedre integration af børn og unge

Et nyt inspirationskatalog skal give kommuner og praktikere inspiration til arbejdet med at integrere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. I kataloget beskriver VIVE 15 konkrete integrationsindsatser, der har vist gode resultater for børnene og de unge. De 15 indsatser vurderes til at være de mest lovende af i alt 81 studier af integrationsindsatser, som VIVE har kortlagt i en ny rapport.

Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsats

Der er stor forskel på, hvor gode eller dårlige vilkår en kommune har for at få succes med beskæftigelsesindsatser til deres borgere. Det afhænger især af borgernes uddannelse og sociale baggrund, samt hvordan det lokale jobmarked ser ud. Lolland og Guldborgsund Kommuner er blandt de kommuner, der har de sværeste rammevilkår, mens Dragør og Rudersdal er blandt de bedst stillede. Det viser en analyse fra VIVE.