Seneste nyheder

Styrket indsats i almen praksis skal mindske overdødelighed blandt mennesker med psykisk sygdom

16. august 2018

Mennesker med svær psykisk sygdom dør i gennemsnit 10-20 år tidligere end resten af befolkningen. Det skyldes blandt andet, at de bliver underbehandlet for deres fysiske sygdomme. Det skal et nyt, niårigt forskningsprojekt med fokus på almen praksis forsøge at rette op på.

Flere elever bliver inkluderet i Syddjurs Kommune

10. august 2018

I Syddjurs Kommune er det lykkedes at inkludere flere elever med særlige støttebehov i folkeskolen. VIVEs evaluering af inklusionsarbejdet viser dog, at både medarbejdere, skoleledere og elever med støttebehov stadig oplever udfordringer.

VIVE skal have ny direktør

6. august 2018

Mickael Bech forlader direktørstolen i VIVE for at blive professor i sundhedsledelse på Aarhus Universitet. VIVEs udviklingsdirektør Mette Deding bliver konstitueret, indtil en ny direktør er på plads.

Nærhedsfinansiering – et vindue for byttehandler?

3. juli 2018

Sundhedsvæsenet får halvanden milliard kroner, hvis de kan reducere antallet af indlæggelser og indføre mere telemedicin. Det giver en ny og unik mulighed for at gentænke opgavefordelingen mellem kommuner og regioner, skriver professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg fra VIVE. Artiklen har været bragt i Dagens Medicin.

Uvist om kompetenceudvikling af pædagoger og lærere har en effekt

3. juli 2018

Løbende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger skal give bedre undervisning og pædagogisk praksis til gavn for børnene. Om det er tilfældet kan man ikke vurdere på baggrund af de eksisterende evalueringer af området. Der er nemlig for få evalueringer og kvaliteten af dem er for lav, viser VIVEs litteraturstudie. VIVE anbefaler derfor, at man gennemfører nye effektstudier af området i Danmark.

Gratis oplæg med Yale-forskere

De to anerkendte Yale-professorer Arietta Slade og Lois Sadler, der står bag indsatsen ’Minding the Baby’, besøger Danmark.

Tidlig indsats – hvad virker?

Der bliver talt meget om tidlige indsatser for gravide, småbørn og familier, men hvad ved vi egentlig om tidlig indsats og hvad der virker? Onsdag den 12. september inviterer Center for Børneliv, CRUNCH og Københavns Professionshøjskole til konference om den tidlige indsats, og hvilken betydning det har for børns udvikling.

Ballerup er godt på vej med ny skolestruktur

Færre og større skoler og flere kompetencer til ledelsen på skolerne. Det er kerneelementerne i Ballerup Kommunes reform, der skal styrke det samlede skolevæsen i kommunen. VIVEs evaluering viser, at skolesammenlægning ifølge undervisere i små fag og lærere fra små skoler har styrket fagmiljøer. Men det kan være svært at skabe oplevelsen af at være én skole på tværs af matrikler.

Skræddersyet hjælp til borgere med sindslidelser

I Fredericia kan borgere med handicap eller sindslidelser komme direkte ind fra gaden og få hurtig hjælp hos kommunens tilbud Din Indgang. Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borger og har fokus på forebyggelse, rehabilitering og peer-støtte. Både borgere, pårørende og ansatte udtrykker stor tilfredshed med indsatsen, men der er behov for en ekstra indsats over for de borgere, der ikke henvender sig af sig selv. Det viser ny VIVE-evaluering.