Seneste nyheder

Se hvilke redskaber, kommunerne bruger til at måle udsatte børns og unges udvikling

16. marts 2018

VIVE har undersøgt, hvordan kommunerne anvender progressionsmålinger, når de sagsbehandler på området for socialt udsatte børn og unge. Undersøgelsen kigger også på, hvordan kommunerne anvender data fra målinger som beslutningsgrundlag i den overordnede ledelse og styring af området.

VIVE er med i nyt forskningscenter for ledelse

15. marts 2018

Nyt center for offentlig ledelse skal skabe viden om, hvordan ledelse kan bidrage til at udvikle og skabe resultater i den offentlige sektor. VIVE bidrager med viden og eksperter til centeret, der hører under Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Geografiske og regionale kriterier fylder mere i andre landes udligningssystemer

15. marts 2018

Det danske udligningssystem indeholder allerede i dag kriterier, som tager højde for regionale og geografiske forskelle. Det gælder for eksempel befolkningsudvikling og arbejdsmarked. Men nabolandes udligningssystemer indeholder flere af disse elementer, viser en analyse.

Den teknologiske udvikling og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked

12. marts 2018

Fremtidens matematikere og ingeniører skal ikke bare være kloge – de skal også være rigtigt gode til at samarbejde, hvis de skal have et godt job og en høj løn. Det viser dette litteraturstudie, som VIVE har udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Seminar: Hvordan overlever velfærdsstaten?

12. marts 2018

Velfærdsstatens fremtid er på dagsordenen, når danske og internationale eksperter, politikere, debattører og praktikere over tre dage i maj mødes til seminar på Aarhus Universitet. VIVE er repræsenteret med flere eksperter.

Målrettet indsats med fokus på børneinddragelse

I fire år har tre kommuner arbejdet på at styrke inddragelsen af udsatte børn og unge i deres egne sager. Resultatet af projektet er, at stort set alle sagsbehandlere i dag ved, hvad der skal til for at sikre, at barnet bliver hørt og set. Men mangel på tid og stor udskiftning blandt sagsbehandlerne har været sten på vejen, viser evalueringen af projektet.

Kurser i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Arbejder du med sociale investeringer i en kommune, i en organisation eller i staten? Så har du nu chancen for at komme på kursus i at bruge SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel. De første kurser afholdes rundt om i alle landets regioner i maj og juni måned.

Offentligt forsørgede er skævt fordelt i landet

Andelen af offentligt forsørgede og andelen på langvarig offentlig forsørgelse varierer både fra kommune til kommune og fra region til region. Flere faktorer har betydning for forskellene. Det gælder især borgernes socioøkonomiske forhold og det lokale arbejdsmarkeds kendetegn som for eksempel andelen af ansatte i specifikke brancher.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.