Seneste nyheder

Tidlige indsatser over for udsatte børn viser positive tegn

19. januar 2018

I tre år har en række kommuner arbejdet med fire konkrete forebyggende indsatser over for udsatte børn og deres familier. Ideen er at sætte ind med støtte så tidligt som muligt og dermed forhindre, at problemer vokser sig store. Hver af de fire indsatser har positive virkninger, men også udfordringer. Det viser slutevalueringen af projektet

Skoleledere efter reformen: Stor handlefrihed, men for mange kommunale projekter

18. januar 2018

Skolelederne oplever en betydelig handlefrihed til at formgive deres skoler og implementere folkeskolereformen til trods for, at de også oplever en stadig stærkere kommunal styring. Skolelederne udfordres dog også af mange kommunale projekter, som de forventes at deltage i. Det er én af pointerne i en ny skolelederundersøgelse fra VIVE.

Ny model beregner økonomien i sociale indsatser

17. januar 2018

Hvad er økonomien i at investere i sociale indsatser for udsatte borgere? Det kan SØM, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, hjælpe kommunerne med at regne på. VIVE og Incentive har udviklet SØM for Socialstyrelsen.

Sårbare gravide og nybagte forældre får hjælp til at styrke relationen til deres barn

15. januar 2018

I otte kommuner skal teams af sundhedsplejersker og socialarbejdere hjælpe sårbare gravide og spædbørnsforældre med at få en bedre relation til deres barn. Projektet er støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond, og VIVE skal evaluere, om indsatsen gør en forskel for børnene og deres forældre.

VIVE leverer viden om politisk og økonomisk styring på KØF

10. januar 2018

Hvilke styringsmæssige udfordringer står kommunerne over for efter kommunalvalget? Hvordan styrker man samarbejdet mellem sektorer og mellem kommuner, regioner og erhvervsliv? Og hvad er kommunernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen? På dette års Kommunaløkonomiske Forum præsenterer VIVE ny viden og perspektiv på en række centrale temaer for fremtidens styring i kommunerne.

Når far er i krig: Foredrag og debat

Den 24. januar på Cinemateket i København fortæller forskerne Signe Frederiksen og Mette Lausten med afsæt i en ny forskningsundersøgelse, hvordan hverdagen for danske soldaters børn ser ud. Hvordan trives de med skole og venner, og hvordan bliver de påvirket af de erfaringer, far har med hjem? Derefter vises den Oscar-nominerede film 'Krigen' af Tobias Lindholm.

Andelen af sårbare børn i Aarhus er faldet

Aarhus Kommune havde i 2009 en større andel af sårbare børn blandt de 0-5-årige end på landsplan. Men i 2015 var billedet vendt og andelen lavere, end den var i hele landet. Det viser en ny analyse af Aarhus Kommunes forventede socioøkonomiske udgiftsbehov på førskoleområdet.

Svært at rekruttere unge til alkoholrådgivning

Selv om unge 16-25-årige udviser stor åbenhed og vilje til at tale om alkohol, så er det vanskeligt at rekruttere unge med et skadeligt alkoholforbrug til rådgivning. Det er den overordnede konklusion i et pilotprojekt, der har afprøvet et tilbud med individuelle rådgivende samtaler.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.