Seneste nyheder

Evaluering af læringskonsulentforløb og -aktiviteter – Læringskonsulenternes inklusionsindsats

24. april 2018

Undervisningsministeriets læringskonsulenter på inklusionsområdet er lykkedes med at have en bred vifte af indsatstyper til kommuner og skoler og indgår i væsentlig grad som proceskonsulenter i kommunerne. Det viser VIVEs evaluering.

Klynger eller ikke klynger – det er spørgsmålet

23. april 2018

Skal 20 små sundhedsklynger rundt om landets akutsygehuse have overdraget magten over sundhedsvæsenet? Ideen er spændende, men i stedet bør regionerne have flere værktøjer i ledelseskassen, foreslår Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi i VIVE, i en artikel udgivet af Kommunal Sundhed.

Dagtilbud har positiv betydning for børns fremtid

18. april 2018

Når børn går i dagtilbud, har det en positiv effekt på det antal år, de senere uddanner sig, og på deres fremtidige beskæftigelse og løn, og effekterne synes at være størst for børn fra lavere sociale klasser. Det konkluderer et systematisk litteraturstudie. Det forudsætter dog, at dagtilbuddene har en tilstrækkeligt høj kvalitet. Har de det, tyder studiet på, at dagtilbud er en god investering for samfundet.

Redskaber styrker fællesskab og frivillighed i almene boliger

17. april 2018

Et sæt af redskaber kan være med til at igangsætte sociale aktiviteter og øge fællesskabet og frivillige indsatser i almennyttige boligområder. Det skaber tryghed i områderne og styrker civilsamfundet. Det viser en evaluering, som VIVE har foretaget af DAB’s treårige forsøg med at understøtte og udvikle deres boligafdelinger.

Anbringelser af børn: Ændrede lovregler skaber dilemmaer

16. april 2018

En række lovregler har siden 2009 givet kommunerne nye redskaber, når de behandler sager om anbragte børn. Formålet er at skabe bedre kontinuitet og stabilitet i børnenes liv. Reglerne bruges langt hen ad vejen efter hensigten, viser en ny undersøgelse fra VIVE, men de skaber også dilemmaer, især i forholdet mellem kommunens socialrådgivere og de anbragte børns forældre.

Målrettet indsats med fokus på børneinddragelse

I fire år har tre kommuner arbejdet på at styrke inddragelsen af udsatte børn og unge i deres egne sager. Resultatet af projektet er, at stort set alle sagsbehandlere i dag ved, hvad der skal til for at sikre, at barnet bliver hørt og set. Men mangel på tid og stor udskiftning blandt sagsbehandlerne har været sten på vejen, viser evalueringen af projektet.

Kurser i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Arbejder du med sociale investeringer i en kommune, i en organisation eller i staten? Så har du nu chancen for at komme på kursus i at bruge SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel. De første kurser afholdes rundt om i alle landets regioner i maj og juni måned.

Offentligt forsørgede er skævt fordelt i landet

Andelen af offentligt forsørgede og andelen på langvarig offentlig forsørgelse varierer både fra kommune til kommune og fra region til region. Flere faktorer har betydning for forskellene. Det gælder især borgernes socioøkonomiske forhold og det lokale arbejdsmarkeds kendetegn som for eksempel andelen af ansatte i specifikke brancher.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.