Seneste nyheder

Andelen af offentligt forsørgede er skævt fordelt i landet

22. februar 2018

Andelen af offentligt forsørgede og andelen på langvarig offentlig forsørgelse varierer både fra kommune til kommune og fra region til region. Flere faktorer har betydning for forskellene. Det gælder især borgernes socioøkonomiske forhold og det lokale arbejdsmarkeds kendetegn som for eksempel andelen af ansatte i specifikke brancher.

Ni anbefalinger til bedre udbud af ambulancedrift

22. februar 2018

Regionernes udbud af ambulancedriften og den præhospitale indsats har fremmet udviklingen af teknologiske løsninger og materiel. Til gengæld er det forskelligt, om og hvordan de enkelte regioner har indarbejdet kvalitetsudvikling i deres udbud, når det gælder behandling, organisering og uddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE.

Fokus på præferencer skal give mere værdi til patienterne og øge deres livskvalitet

20. februar 2018

Nyt Ph.d. projekt undersøger patienternes præferencer for forskellige helbredstilstande – eksempelvis patienters præferencer for at kunne gå eller at være smertefri. Med en større viden på området kan behandlingen i fremtiden blive tilpasset mere til de enkelte patientgrupper. Og de hospitalsansatte får et bedre beslutningsgrundlag.

79 nye forsøg med frikommuner på vej

20. februar 2018

Regeringen vil imødekomme 79 nye frikommuneforsøg, hvor kommuner undtages fra lovgivningen på et særligt område og i stedet forsøger at løse de kommunale opgaver på alternative måder. Det er anden runde af frikommuneforsøg, som regeringen sætter i gang, og forsøgene løber frem til 2020. Forsøgene er samlet i otte frikommunenetværk, og i alt 44 kommuner har status af frikommuner.

Bruger vi sygeplejerskernes tid bedst muligt i kommunerne?

9. februar 2018

Kommunerne bruger langt flere ressourcer på hjemmesygepleje end tidligere. En analyse fra Fredericia viser, at især tiden til at håndtere medicin stiger meget. Kunne man ikke udnytte den kostbare tid bedre, spørger professor Jakob Kjellberg i dette blogindlæg, der har været bragt i Kommunal Sundhed.

Hvad kan vi lære af skolerne i London?

Londons skoler har haft succes med at løfte det faglige niveau – også for de svage elever. En målrettet indsats de seneste 15 år gør, at Londons udsatte børn klarer sig langt bedre i skolen end tidligere. I denne kronik, der tidligere har været bragt i Danske Kommuner, giver forsker Sidsel Vive Jensen tre bud på, hvad danske skoler kan lære af London. Kronikken har netop dannet baggrund for Sidsel Vive Jensens oplæg på KL’s Børne- og Unge Topmøde.

Ny model beregner økonomien i sociale indsatser

Hvad er økonomien i at investere i sociale indsatser for udsatte borgere? Det kan SØM, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, hjælpe kommunerne med at regne på. VIVE og Incentive har udviklet SØM for Socialstyrelsen.

Konference: Unge, alkohol og stoffer

Onsdag d. 21 marts 2018 afholdes en konference på Københavns Universitet om unge, alkohol og stoffer (15 til 25/26 år), på baggrund af flere års forskning på området.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.